Θεματικές ενότητες

Διαζύγιο και παιδί - Καθοριστικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια προσαρμογή των παιδιών στο διαζύγιο

Ευρετήριο Άρθρου

Ε. Καθοριστικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια προσαρμογή των παιδιών στο διαζύγιο

Διαχρονικές έρευνες έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα ορισμένων καθοριστικών παραγόντων που διευκολύνουν τη μακροχρόνια προσαρμο­γή των παιδιών στο χωρισμό των γονέων τους. Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι (Guidubaldi & Perry, 1985. Kurdek, 1981. Wallerstein & Kelly, 1980. Wallerstein & Blakeslee, 1996. Walsh & Stolberg, 1989, ό.α. στο Χατζηχρήστου, 1999, σελ. 160-161):

  1. Οι σχετικά μικρές οικονομικές επιπτώσεις στη μονογονεϊκή οικογένεια.
  2. Οι περιορισμένες συγκρούσεις και η μειωμένη εκδήλωση εχθρότητας μεταξύ των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο.
  3. Η ύπαρξη ψυχικής υγείας και σταδιακής ισορροπίας των γονέων πριν και μετά το διαζύγιο και η ικανότητά τους να καλύπτουν τις συναισθημα­τικές ανάγκες των παιδιών.
  4. Η ψυχολογική επάρκεια του παιδιού και η ικανότητά του να θέτει σε λειτουργία κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης και προσαρμογής στο περιβαλλοντικό στρες.
  5. Η συνέπεια και η κοινή στάση των γονέων μετά το διαζύγιο ως προς την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και την επίβλεψη των παιδιών καθώς και η ικανότητα του γονέα που έχει την επιμέλεια για την κατάλληλη δια­παιδαγώγηση και επίβλεψη του παιδιού.
  6. Οι κατάλληλες μέθοδοι ανατροφής και διαπαιδαγώγησης με συζήτη­ση, ποιοτική επικοινωνία, σταθερά όρια και προσδοκίες, συνεπή έλεγχο και επίβλεψη και ταυτόχρονα με μεγάλη εκδήλωση αγάπης και τρυφερό­τητας.
  7. Το συναισθηματικό κλίμα που επιτρέπει στο παιδί και σ' όλη την οικο­γένεια ανοιχτές συζητήσεις και έκφραση ανησυχιών σχετικά με τα ζητή­ματα του διαζυγίου.
  8. Η μεγαλύτερη συχνότητα και συνέπεια στην επικοινωνία και επαφή με τo γονέα πού δεν έχει την επιμέλεια.
  9. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο σχολικό χώρο, όπως ο μικρότε­ρος αριθμός παιδιών, οι παραδοσιακές τάξεις με οργάνωση και δομή, η μικρή απόσταση του σχολείου από το σπίτι.
  10. Η διάθεση φιλικών και συγγενικών προσώπων για στήριξη των μελών της μονογονεϊκής οικογένειας και συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες.

Αξιολόγηση Χρήστη: 1 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση