Διαφορική διάγνωση


Διαφορική διάγνωση


Μία προσέγγιση στη διαφορική διάγνωση πολυάριθμων κλινικών εικόνων και συμπτωμάτων που απαντούν συχνά στην καθημερινή ιατρική πρακτική ως βοήθημα στην πιθανή προσέγγιση της διάγνωσης ενός ορισμένου κλινικού προβλήματος.


Κοινά κλινικά σημεία και συμπτώματα συχνών και μη, νοσημάτων της καθημερινής κλινικής πράξης που χρίζουν περαιτέρω διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Συνήθη εργαστηριακά ευρήματα κλινικών νοσημάτων που χρίζουν αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης.

Translate

sqenfrdeitptrorues

Παπαθανασίου Αναστάσιος - Ειδικός Παθολόγος
Κοραή 4, 454 44 Ιωάννινα

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet Security Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security