Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.ioanninamed.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης - χρήστης καλείται να διαβάσει και μόνο με την προϋπόθεση ότι τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει στην επίσκεψη και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.ioanninamed.gr.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ioanninamed.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση, ανανεώνεται δε και τροποποιείται συνεχώς.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ioanninamed.gr, δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Για κάθε πρόβλημα υγείας να απευθύνεστε στον εξειδικευμένο ιατρό σας και ποτέ μην παραβλέψετε ή αναβάλλετε τις συμβουλές του εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην ιστοσελίδα ioanninamed.gr. Εάν κάποιος χρήστης - επισκέπτης της ιστοσελίδας ioanninamed.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται ή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη.

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr δεν συστήνει και δεν προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Χρήση περιεχομένου

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ioanninamed.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας όπως εικόνες, γραφικά, κείμενα, πληροφορίες και γενικά όλα τα αρχεία που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ioanninamed.gr και των συντακτών του και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις, συμβάσεις και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο ή η παρουσία της ιστοσελίδας είναι στην διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου της να αλλάξει ή να καταργηθεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό που παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή δημοσιοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου, η μετάδοση υλικού που περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή και επιζήμια προγράμματα, η μετάδοση υλικού προστατευόμενου από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, η συγκέντρωση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων χρηστών από την ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς, η χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (softwarerobots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή οιασδήποτε συσκευής ή λογισμικού που θα επηρέαζε την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας και η προσπάθεια παράκαμψης των μέτρων ασφαλείας της ιστοσελίδας. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση αυτής της ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα

Εφόσον ο επισκέπτης - χρήστης, επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής και να δημιουργήσει λογαριασμό, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) για τα οποία είναι και υπεύθυνος ώστε να διατηρεί τη μυστικότητα του λογαριασμού του. Ο επισκέπτης - χρήστης δηλώνει πως όλες οι πληροφορίες που παρέχει κατά την εγγραφή του και τη δημιουργία λογαριασμού, είναι ακριβείς, αληθείς, έγκυρες και πλήρεις. Το όνομα χρήστη που θα επιλεγεί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ήδη από άλλο χρήστη και δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης που είναι προσβλητικός ή ανάρμοστος. Σε περίπτωση αδυναμίας να επαληθευτεί η αυθεντικότητα των πληροφοριών εγγραφής, η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προβεί σε δημιουργία λογαριασμού. Κάθε χρήστης μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του. Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού οποιουδήποτε χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωσή του.

Αποποίηση εγγυήσεων

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών ή ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής και χωρίς σφάλματα παρά την προσπάθεια να παρέχει μέσω αυτής ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες . Επίσης δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την ακρίβεια ή αξιοπιστία των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω αυτής (συμπεριλαμβανόμενου του περιεχομένου τρίτων) ή ότι τυχόν ελαττώματα στην ιστοσελίδα θα επιδιορθωθούν.

Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων όπου παραπέμπει η ιστοσελίδα της, μέσω συνδέσμων, ούτε εγγυάται για τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλειά τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει, κατά την επίσκεψη των παραπάνω ιστοσελίδων, την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά και μόνο οι δικαιούχοι τους. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του επισκέπτη – χρήστη.

Δημόσιοι χώροι - Υποβολές πληροφοριών χρηστών

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις που δημοσιεύονται στους δημόσιους χώρους του. Τα μέλη που ανεβάζουν ή διαβιβάζουν οποιοδήποτε μήνυμα στους δημόσιους χώρους της ιστοσελίδας ioanninamed.gr παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω της ιστοσελίδας ioanninamed.gr. Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα μελών καθώς και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα μελών στους δημόσιους χώρους του.

Οι πληροφορίες, τα ερωτήματα, τα σχόλια ή οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχόμενο αναρτάτε στους δημόσιους χώρους πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς έλεγχο προ της δημοσίευσης και είναι ορατή από το σύνολο των επισκεπτών-χρηστών της ιστοσελίδας ioanninamed.gr, ελέγχεται εκ των υστέρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την συντακτική ομάδα και δεν δίνεται η δυνατότητα διαγραφής ή επεξεργασίας αυτού μετά την υποβολή του. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε εκ νέου το περιεχόμενο που υποβάλλατε θα πρέπει να έρθετε σε επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στους δημόσιους χώρους της ιστοσελίδας ioanninamed.gr προέρχεται από τους χρήστες-μέλη της ιστοσελίδας οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκην ειδικοί στο κάθε θέμα ούτε απαραιτήτως επαγγελματίες υγείας και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιοι. Οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας καθώς και η απόψεις των ειδικών αναφέρονται ξεκάθαρα και μόνο αυτές πρέπει να θεωρείτε ότι προέρχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα αναλυτικά στοιχεία και η πιστοποίηση των ειδικών επαγγελματιών υγείας (ειδικότητα, βιογραφικό σημείωμα, στοιχεία επικοινωνίας κτλ) είναι ξεκάθαρα δημοσιευμένα στο χώρο των αρθρογράφων.

Βιβλίο επισκεπτών

Στην ιστοσελίδα ioanninamed.gr υπάρχει ηλεκτρονικό βιβλίο επισκεπτών όπου οι χρήστες μπορούν να γράψουν μηνύματα. Η πρόσβαση και η καταχώριση μηνυμάτων είναι ελεύθερη για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας, αρκεί τα μηνύματα που καταχωρούνται να τηρούν τους παρακάτω όρους:

  • Σε καμία περίπτωση να μην πλήττονται τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τον δικτυακό τόπο.
  • Σε καμία περίπτωση να μην πλήττονται ομάδες και κατηγορίες προσώπων, ήθη, έθιμα, καταστάσεις.
  • Τα μηνύματα των χρηστών να μην έχουν ειρωνικό ύφος και να δείχνουν το πρέπον ύφος, ήθος, αξιοπρέπεια και γενικά να μην δημιουργούν εντάσεις.

Για το περιεχόμενο των μηνυμάτων την αποκλειστική ευθύνη έχουν οι χρηστές που τα καταχωρούν και όχι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει κάθε δικαίωμα να μην δημοσιεύει μηνύματα τα οποία δεν τηρούν τους παραπάνω όρους.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τα βιβλία που προτείνονται στην ιστοσελίδα ioanninamed.gr χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την πληροφόρηση του κοινού. Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στη διαφήμιση, στη σύσταση ή στην προτροπή συγκεκριμένων εκδόσεων και βιβλιοπωλείων.

Δημοσκοπήσεις

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr οργανώνει δημοσκοπήσεις με τη συμμετοχή των επισκεπτών - χρηστών και μελών της ιστοσελίδας πάνω σε ιατρικά θέματα που απασχολούν τη κοινή γνώμη. Η ψηφοφορία διενεργείται με τη μορφή ερωτημάτων που τίθενται από την ιστοσελίδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη και οι επισκέπτες - χρήστες της ιστοσελίδας. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία που καταγράφουν τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται στην δημοσκόπηση, δεν αναλύονται και ούτε σχολιάζονται από την ιστοσελίδα ioanninamed.gr.

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της δημοσκόπησης και δημοσίευσης ή μη του αποτελέσματός της.

Πολύγλωσση μετάφραση

Η πολύγλωσση μετάφραση της ιστοσελίδας αποτελεί μια αυτόματη μηχανική μετάφραση των πρωτότυπων Ελληνικών ιστοσελίδων στην επιθυμούμενη γλώσσα. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε μετάφραση του παρόντος δικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του δημιουργούνται από μηχανές και μπορούν να είναι ασαφείς και ανακριβείς, εν όλω ή εν μέρει. Αυτή η μετάφραση παρέχεται μόνο για την διευκόλυνση σας.

Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας

Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (νόμος 3418/2005) περί παρουσίας των ιατρών στο διαδίκτυο.

Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η ιστοσελίδα ioanninamed.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη λειτουργία της ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Στους όρους χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με την ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@ioanninamed.gr.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 20/10/2018