Καταχώρηση στον επαγγελματικό κατάλογο - Όροι χρήσης

Καταχώρηση επαγγελματιών υγείας και επιχειρήσεων στον επαγγελματικό κατάλογο του ioanninamed.gr

Ο χρήστης που επιθυμεί την καταχώρησή του στον επαγγελματικό κατάλογο του ioanninamed.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την χρήση της υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ioanninamed.gr.

Το ioanninamed.gr δύναται να καταχωρήσει επαγγελματίες υγείας και επιχειρήσεις σχετικές με τον χώρο της υγείας, στον επαγγελματικό του κατάλογο είτε με αμοιβή είτε δωρεάν.

Το ioanninamed.gr μπορεί να αρνηθεί σε οποιονδήποτε την καταχώρηση, αν κατά την κρίση των υπευθύνων του ioanninamed.gr δεν διασφαλίζεται με αυτήν το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης των χρηστών.

Στην επαγγελματική κατηγορία καταχωρούνται μόνο επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τα πλήρη στοιχεία τους (φυσική διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο, email). Οι επαγγελματίες υγείας και οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται με προβεβλημένη καταχώρηση δηλώνουν ότι έχουν τα δικαιώματα χρήσης για οποιοδήποτε φωτογραφία, κείμενα, βίντεο κτλ που επιθυμούν να προβάλλουν.

Οι υπεύθυνοι του ioanninamed.gr οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τις καταχωρημένες επιχειρήσεις με μόνο σκοπό, αν χρειαστεί, να επιβεβαιωθεί ότι ο αποστολέας της καταχώρησης είναι ο ίδιος ή υπάλληλος της καταχωρημένης επιχείρησης ή αν η επιχείρηση επιθυμεί την καταχώρησή της όταν αυτή προτάθηκε από κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Επιστροφή

Αναζήτηση