συνοδεία ετοιμοθάνατων

Ψυχολογία θανάτου Α΄ - Η αντιμετώπιση του θνήσκειν