αντιυπερτασικά

Ανάκληση όλων των παρτίδων του αντιυπερτασικού Accuretic
Προετοιμασία για την εκτέλεση δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης