Ροές ειδήσεων

Διαύγεια - Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ(ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
  Ημ/νια: 11/06/2014 13:58:31
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: 7ΒΝΑΟΡ9Χ-ΚΣ9
 2. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ
  Ημ/νια: 11/06/2014 13:40:39
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: 78ΝΙΟΡ9Χ-ΛΟΤ
 3. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ
  Ημ/νια: 11/06/2014 13:36:40
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: ΒΝΩ5ΟΡ9Χ-ΜΣ5
 4. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ
  Ημ/νια: 11/06/2014 13:14:56
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: Ω3Μ9ΟΡ9Χ-ΙΑ3
 5. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΟΥ ΟΠΑΔ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΤΟΥ 16/22-5-14 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  Ημ/νια: 26/05/2014 13:28:37
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: ΒΙΙ7ΟΡ9Χ-Μ0Δ
 6. Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΔ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 72 ΤΟΥ 16/22-5-14 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  Ημ/νια: 26/05/2014 13:20:49
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: ΒΙΙ7ΟΡ9Χ-5ΙΣ
 7. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΑ
  Ημ/νια: 07/04/2014 13:05:42
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ9Χ-ΝΚ3
 8. Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΑ
  Ημ/νια: 07/04/2014 12:49:04
  Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
  ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΡ9Χ-65Ρ

Αναζήτηση