Φάρμακα

Φαρμακευτική ενημέρωση
Ενημέρωση για φάρμακα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Διαβάστε και ενημερωθείτε για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων.

Ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.

Translate

sqenfrdeitptrorues

Παπαθανασίου Αναστάσιος - Ειδικός Παθολόγος
Κοραή 4, 454 44 Ιωάννινα

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet Security Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security