Για γονείς

Σε μια προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης και διαρκούς αναζήτησης προτείνουμε τους παρακάτω τίτλους βιβλίων, καθώς τα βιβλία μπορούν να αποτελέσουν τον καλύτερο οδηγό σε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να διαμορφώσουμε καινούριες στάσεις ζωής που πριν δεν τις είχαμε σκεφτεί…