Φάρμακα

Νέα ένδειξη του 13δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου

Νέα ένδειξη του 13δύναμου συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (Prevenar 13®) ενέκρινε πρόσφατα (22/01/15) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιείται για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου και της πνευμονίας που προκαλείται από τον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας (ή πνευμονιόκοκκο) σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και άνω.

Εμβόλιο Prevenar 13Παράλληλα με την νέα ένδειξη, επικαιροποιήθηκε και η περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος προκειμένου να περιλαμβάνει τα δεδομένα δραστικότητας της μελέτης CAPiTA (Community-Acquired Pneumonia Immunization Trial in Adults), μίας από τις μεγαλύτερες με περίπου 85.000 άτομα, διπλά τυφλές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό εμβόλιο μελέτες δραστικότητας που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα σε ηλικιωμένους.

Η μελέτη κατέδειξε στατιστικά σημαντικές μειώσεις στα πρώτα επεισόδια πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας της κοινότητας που προκαλείται από τους ορότυπους του πνευμονιόκοκκου που περιέχονται στο εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της μη διεισδυτικής/ μη βακτηριαιμικής πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας της κοινότητας και της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, αποτελεί την πιο κοινή αιτία βακτηριακής εξωνοσοκομειακής πνευμονίας που με την σειρά της αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες νοσηλείας και θανάτου παγκοσμίως. Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη διεισδυτική, όταν τα βακτήρια που προκαλούν λοίμωξη στους πνεύμονες, δεν ανιχνεύονται ταυτόχρονα στο αίμα ή διεισδυτική, όταν τα βακτήρια εισέρχονται και στην κυκλοφορία του αίματος (βακτηριαιμία). Υπολογίζεται ότι σε κάθε περιστατικό διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας που εμφανίζεται σε ενήλικες αντιστοιχούν τουλάχιστον τρία περιστατικά μη διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. Ενώ οι μη διεισδυτικές μορφές της πνευμονιοκοκκικής νόσου είναι συνήθως πιο κοινές, οι διεισδυτικές μορφές της είναι κατά κανόνα πιο σοβαρές.

Πηγή:

Σχετικά άρθρα