Βαλπροϊκό και κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης

Εκτύπωση

Μετά από την ολοκλήρωση της ανασκόπησης για την ασφάλεια των φαρμάκων που σχετίζονται με το βαλπροϊκό (βαλπροϊκό νάτριο, βαλπροϊκό οξύ, βαλπροϊκό ημινάτριο και βαλπρομίδη) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νέες σημαντικές πληροφορίες και σημαίνουσες προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με το βαλπροϊκό στα κορίτσια, στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία και σε έγκυες γυναίκες επικαιροποιούν τις πληροφορίες του προϊόντος ώστε να καταγράφουν την τρέχουσα κατανόηση αναφορικά με τα διαθέσιμα στοιχεία και να κάνουν τις πληροφορίες όσο το δυνατόν πιο σαφείς.

κύηση

Οι νεότερες πληροφορίες και προειδοποιήσεις που αφορούν τη χρήση του βαλπροικού συνοψίζονται ως εξής:Depakine Chrono

Κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης:

Το βαλπροϊκό συνδέεται με ένα δοσοεξαρτώμενο κίνδυνο μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης, είτε λαμβάνεται μόνο, είτε σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι όταν το βαλπροϊκό λαμβάνεται για την επιληψία μαζί με άλλα φάρμακα, ο κίνδυνος μη φυσιολογικών εκβάσεων της κύησης είναι μεγαλύτερος από όταν το βαλπροϊκό λαμβάνεται ως μονοθεραπεία.

Δεδομένων των κινδύνων αυτών, το βαλπροϊκό για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της επιληψίας ή της διπολικής διαταραχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης και στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία εκτός αν είναι σαφώς απαραίτητο, δηλαδή σε καταστάσεις στις οποίες οι άλλες θεραπευτικές αγωγές είναι μη αποτελεσματικές ή μη ανεκτές.

Τα οφέλη της θεραπευτικής αγωγής με βαλπροϊκό έναντι των κινδύνων θα πρέπει να σταθμίζονται, όταν συνταγογραφείται βαλπροϊκό για πρώτη φορά, στις τακτικές αναθεωρήσεις της θεραπευτικής αγωγής, όταν ένα κορίτσι φτάνει στην εφηβεία και όταν μια γυναίκα σχεδιάζει μια κύηση ή μένει έγκυος.

Η συνταγογράφηση βαλπροϊκού σε μια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής και πλήρης ενημέρωση για τους κινδύνους για το αγέννητο παιδί σε περίπτωση εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής με το βαλπροϊκό.

Θεραπευτική αγωγή κατά τη διάρκεια της κύησης:

Εάν μια γυναίκα με επιληψία ή διπολική διαταραχή που αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με βαλπροϊκό σχεδιάζει μια κύηση ή μείνει έγκυος, θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές θεραπευτικές αγωγές.

Εάν η θεραπευτική αγωγή με βαλπροϊκό συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της κύησης:

 

Υπενθυμίζεται ότι το βαλπροϊκό (Valproate - Depakine®) είναι ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο που ενδείκνυται στις γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις, τις τυπικές και άτυπες αφαιρέσεις (petit mal), τις εστιακές επιληπτικές κρίσεις και την μυοκλονική επιληψία. Συμπληρωματικά με άλλα αντιεπιληπτικά χρησιμοποιείται επίσης στην αντιμετώπιση ανθεκτικών στην θεραπεία μορφών επιληψίας αλλά και στην θεραπεία του μανιακού επεισοδίου που συνδέεται με διπολική διαταραχή.

 

Πηγή: Ενημερωτική επιστολή προς Επαγγελματίες Υγείας της Sanofi-aventis Α.Ε.Β.Ε (Δεκέμβριος 2014)

Ετικέτες: , , , , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά