Συστάσεις για την αποφυγή δυνητικά θανατηφόρων σφαλμάτων δοσολογίας κατά τη χρήση μεθοτρεξάτης για φλεγμονώδεις νόσους

Εκτύπωση

Η μεθοτρεξάτη (methotrexate) έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο διαφορετικές κατηγορίες ενδείξεων, η καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικό δοσολογικό χρονοδιάγραμμα:

Μεθοτρεξάτη

Παρά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την πρόληψη σφαλμάτων δοσολογίας, εξακολουθούν να αναφέρονται σοβαρά, κάποιες φορές θανατηφόρα περιστατικά, στα οποία ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία για φλεγμονώδεις νόσους είχαν λάβει μεθοτρεξάτη σε ημερήσια αντί για εβδομαδιαία βάση. Μια ανασκόπηση για την ασφάλεια που διενεργήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση κατέδειξε ότι αυτά τα σφάλματα μπορούν να προκύψουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης του φαρμάκου. Συνεπώς, θα εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή σφαλμάτων δοσολογίας, συμπεριλαμβανομένων εμφανών προειδοποιήσεων στην εξωτερική και την εσωτερική συσκευασία, καθώς και επικαιροποιήσεων στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.Για τα σκευάσματα που λαμβάνονται από το στόμα, θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες υγείας και με κάθε συσκευασία θα παρέχεται μια κάρτα ασθενούς. Επιπλέον, τα δισκία θα διατίθενται αποκλειστικά σε συσκευασίες κυψέλης (blister).

Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν μεθοτρεξάτη σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), ενημερώσουν για τα εξής:

 

Πηγή: Απευθείας επικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας - Συστάσεις για την αποφυγή δυνητικά θανατηφόρων σφαλμάτων δοσολογίας κατά τη χρήση μεθοτρεξάτης για φλεγμονώδεις νόσους (17/09/2019).

Ετικέτες: , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά