Φάρμακα

Ασφαλής χρήση των διαδερμικών θεραπευτικών συστημάτων φαιντανύλης

Το ζήτημα της τυχαίας ή εξ' αμελείας έκθεσης στα διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα φαιντανύλης δεν αποτελεί νέο ζήτημα ασφάλειας. Εξακολουθούν ωστόσο να καταγράφονται περιστατικά τυχαίας ή εξ' αμελείας έκθεσης, τα οποία είχαν θανατηφόρο έκβαση σε ορισμένες περιπτώσεις (όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν παιδιά τα οποία δεν υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτά τα έμπλαστρα). Πρόσφατα η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης - Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) πραγματοποίησε μια Πανευρωπαϊκή ανασκόπηση των διαθέσιμων στοιχείων και παρατήρησε ότι η δυσδιάκριτη εμφάνιση του εμπλάστρου πιθανόν να συνέβαλε στα περιστατικά αυτά.

Διαδερμικό θεραπευτικό σύστημα(TTS) φαιντανύληςΔιαδερμικό θεραπευτικό σύστημα(TTS) φαιντανύλης Βάσει αυτής της παρατήρησης, η PRAC συνέστησε να καταστούν πιο ευδιάκριτα τα διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα (TTS) φαιντανύλης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ή εξ' αμελείας μεταφορά των εμπλάστρων φαιντανύλης σε άλλα άτομα, π.χ. σε άτομα που κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι ή σε περίπτωση στενής επαφής. Για να αποτραπεί η τυχαία ή εξ' αμελείας κατάποση από παιδιά, η θέση εφαρμογής του εμπλάστρου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η επικόλληση στο δέρμα πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Επιπροσθέτως είναι πολύ σημαντικό οι επαγγελματίες υγείας να δίνουν στους ασθενείς σαφείς οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του εμπλάστρου, ώστε να αποφευχθεί η ενδεχόμενη απειλητική για τη ζωή βλάβη άλλων ατόμων λόγω τυχαίας ή εξ' αμελείας έκθεση σε φαιντανύλη. Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους θα πρέπει να ενημερώνονται, για την αποφυγή του κινδύνου τυχαίας μεταφοράς ή τυχαίας κατάποσης των εμπλάστρων σε άλλο άτομο και για το πόσο σημαντικό είναι να διπλώνουν τα χρησιμοποιημένα έμπλαστρα έτσι ώστε οι κολλητικές επιφάνειες των εμπλάστρων να κολλούν μεταξύ τους και κατόπιν να τα απορρίπτουν με ασφάλεια. Οι ασθενείς και οι φροντιστές τους θα πρέπει επίσης να επιλέγουν προσεκτικά τη θέση εφαρμογής του και να ελέγχουν την επικόλληση του εμπλάστρου ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση τυχαίας ή εξ' αμελείας κατάποση του από παιδιά.

Στην περίπτωση τυχαίας ή εξ' αμελείας έκθεσης μέσω μεταφοράς του εμπλάστρου σε άλλο άτομο, θα πρέπει να ζητείται από τους ασθενείς και τους φροντιστές των ασθενών να αφαιρούν αμέσως το έμπλαστρο.

 

* Η φαιντανύλη (Fentanyl) είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό που αλληλεπιδρά κυρίως με τους μ-οπιοειδείς υποδοχείς (MOR). Οι κύριες φαρμακολογικές της δράσεις είναι αναλγησία και καταπραϋντική ενέργεια. Οι ελάχιστες συγκεντρώσεις φαιντανύλης με αναλγητική δράση στο αίμα κυμαίνονται, σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή στο παρελθόν, από 0,3 ως 1,5ng/ml. Η συχνότητα των παρενεργειών αυξάνεται σε επίπεδα ορού πάνω από 2ng/ml.

Η συγκέντρωση στην οποία εμφανίζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τα οπιοειδή και το ποσοστό ανάπτυξης ανοχής στη χρήση τους διαφέρει πολύ μεταξύ των διαφόρων ατόμων και αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση του ασθενούς στο φάρμακο.

Τα διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα (TTS) (έμπλαστρα) προσφέρουν συνεχή και με ένα σχετικά σταθερό ρυθμό, συστηματική απελευθέρωση φαιντανύλης κατά τη διάρκεια των 72 ωρών της τοποθέτησής του και ενδείκνυται στη θεραπεία του χρόνιου και ανθεκτικού πόνου για τον οποίο απαιτείται συνεχής χορήγηση οπιοειδών για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, εφόσον όλα τα άλλα μη οπιούχα αναλγητικά δεν είχαν αποτέλεσμα.

Σχετικά άρθρα