Φάρμακα

Συστάσεις για την ασφαλή χρήση των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών

Οι κλινικές δοκιμές και η εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών φαρμάκων Eliquis® (apixaban), Pradaxa® (dabigatran etexilate) και Xarelto® (rivaroxaban), τα οποία έχουν λάβει έγκριση τα τελευταία χρόνια για ενδείξεις στις οποίες οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (βαρφαρίνη, φαινπροκουμόνη και ασενοκουμαρόλη) ή οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες και που σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ όταν χορηγούνται, δεν υπάρχει ανάγκη για τακτική παρακολούθηση της αντιπηκτικής δράσης, έχουν δείξει ότι σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων και επεισοδίων που οδήγησαν στο θάνατο, δεν περιορίζονται μόνο στους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή τις ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, αλλά αποτελούν επίσης σημαντικό κίνδυνο για τα νεότερα αυτά από του στόματος αντιπηκτικά.

Καταρράκτης της πήξης και θέσεις δράσης των νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκωνΚαταρράκτης της πήξης και θέσεις δράσης των νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων Επιπλέον, οι αναφορές μετά την κυκλοφορία των φαρμάκων στην αγορά υποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν όλοι οι συνταγογράφοι επαρκή γνώση των πληροφοριών για τα προϊόντα αυτά όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου της αιμορραγίας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι συνταγογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο αιμορραγίας για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά και να παρακολουθούν τη δοσολογία, τις αντενδείξεις και τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση.

Ενώ υπάρχουν διαφορές στις αντενδείξεις μεταξύ των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών, οι ακόλουθες αντενδείξεις είναι κοινές μεταξύ τους:

  • Ενεργός κλινικά σημαντική αιμορραγία.
  • Βλάβη ή πάθηση, εάν θεωρείται σημαντικός παράγοντας κινδύνου για σοβαρή αιμορραγία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παρούσα ή πρόσφατη γαστρεντερική εξέλκωση, παρουσία κακοηθών νεοπλασιών με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, πρόσφατη κάκωση του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης ή οφθαλμών, πρόσφατη ενδοκρανιακή αιμορραγία, γνωστούς οισοφαγικούς κιρσούς ή υπόνοια ύπαρξής τους, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες, αγγειακά ανευρύσματα, ή σημαντικές ενδορραχιαίες ή ενδοεγκεφαλικές αγγειακές ανωμαλίες.
  • Ταυτόχρονη θεραπεία μαζί με άλλους αντιπηκτικούς παράγοντες π.χ. μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (ενοξαπαρίνη, δαλτεπαρίνη κτλ.), παράγωγα ηπαρίνης (fondaparinux κτλ.), από του στόματος αντιπηκτικά (βαρφαρίνη, άλλο) εκτός από τις περιπτώσεις αλλαγής της θεραπείας προς ή από το φάρμακο, ή όταν η μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη χορηγείται σε δόσεις απαραίτητες για τη διατήρηση της βατότητας ενός κεντρικού φλεβικού ή αρτηριακού καθετήρα.

Είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή στη συνιστώμενη δοσολογία και στις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας. Αυτό περιλαμβάνει προσεκτική αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου σε ασθενείς με βλάβες, παθήσεις, επεμβάσεις και/ή θεραπείες (όπως ΜΣΑΦ και αντιαιμοπεταλιακά), οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας. Επιπλέον, συνιστάται η κλινική παρακολούθηση για σημεία και συμπτώματα αιμορραγιών καθ' όλη την περίοδο της θεραπείας, ιδιαιτέρως σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.

Πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στη νεφρική λειτουργία. Η νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί αντένδειξη ή λόγο για να εξεταστεί η μη χρήση των φαρμάκων ή η μείωση της δόσης τους.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος ειδικό αντίδοτο διαθέσιμο για το Eliquis®, το Pradaxa® ή το Xarelto®. Οι πληροφορίες προϊόντος για το κάθε προϊόν περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με τη θεραπεία σε περίπτωση αιμορραγικών επιπλοκών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες αντενδείξεις που είναι ειδικές για το κάθε φάρμακο ανατρέξτε στις αντίστοιχες Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντος για το Eliquis®, το Pradaxa® και το Xarelto®, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Πηγή: Ενημερωτική επιστολή Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Boehringer Ingelheim και Bayer Pharma.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση