Πληροφορίες για την ορθή χρήση της νέας ινσουλίνης Humalog 200

Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει την Humalog® 200 units/ml KwikPen® για την θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, στους οποίους απαιτείται η χορήγηση ινσουλίνης για την διατήρηση της φυσιολογικής ομοιοστασίας της γλυκόζης. Η Humalog® 200 units/ml KwikPen® θα πρέπει να προορίζεται για τη θεραπεία ασθενών με διαβήτη, που απαιτούν ημερήσιες δόσεις άνω των 20 μονάδων ινσουλίνης ταχείας δράσης.

Η Humalog® 200 units/ml KwikPen® περιέχει 600 μονάδες ινσουλίνης lispro σε 3 ml διαλύματος για ένεση, συγκέντρωση η οποία είναι διπλάσια από την συγκέντρωση της τυπικής γευματικής ινσουλίνης των 100 units/ml. Η μέγιστη ποσότητα ινσουλίνης lispro που μπορεί να χορηγηθεί σε μία ένεση της Humalog® 200 units/ml KwikPen® είναι 60 μονάδες.

Η συσκευασία που περιέχει την Humalog® 200 units/ml KwikPen®, περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που βοηθούν στην διαφοροποίησή της από την συσκευασία της Humalog® 100 units/ml KwikPen®:

Humalog 200 units/ml KwikPenHumalog® 200 units/ml KwikPen®

Πληροφορίες - Συστάσεις για ιατρούς:

Εξωτερική συσκευασία της Humalog 200 units/ml KwikPenΕξωτερική συσκευασία της Humalog® 200 units/ml KwikPen®

Πληροφορίες - Συστάσεις για ασθενείς:

Πηγή: Επιστολή απ’ ευθείας επικοινωνίας με τον Επαγγελματία Υγείας σχετικά με την σωστή χρήση της Humalog (ινσουλίνη lispro) 200 units/ml KwikPen με σκοπό την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής. της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Ετικέτες: , , , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά