Φάρμακα

Νέοι περιορισμοί για τα φάρμακα που περιέχουν υδροξυζίνη

Η υδροξυζίνη (Atarax®, Iremofar®) είναι ένα φάρμακο με ηρεμιστικές και αντιισταμινικές ιδιότητες  που ενδείκνυται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες για ένα φάσμα ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένου του κνησμού και των αγχωδών διαταραχών.

Ο κίνδυνος παράτασης του διαστήματος QT με την υδροξυζίνη είναι ήδη γνωστός και όλες οι πληροφορίες χαρακτηριστικών του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχουν μία αντένδειξη για τους ασθενείς με προϋπάρχουσα παράταση του διαστήματος QT και μία προειδοποίηση για τους ασθενείς που έχουν γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Στις περισσότερες χώρες, η μέγιστη ημερήσια δόση για τους ενήλικες μέχρι τώρα ήταν 300 mg.

Atarax®Για τον πληρέστερο χαρακτηρισμό του γνωστού κινδύνου παράτασης του διαστήματος QT με την υδροξυζίνη και για να καθοριστούν κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου, η παρασκευάστρια εταιρεία UCB ξεκίνησε μία περαιτέρω ανάλυση των νέων στοιχείων από in vitro μελέτες και από τη μετεγκριτική εμπειρία με υδροξυζίνη.

Αυτό οδήγησε σε μία επανεξέταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η οποία συμπεριέλαβε δημοσιευμένες μελέτες και μετεγκριτικά στοιχεία, καθώς και διαβούλευση με ειδικούς στη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων. Ο ήδη γνωστός κίνδυνος παράτασης του διαστήματος QT και κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (torsade de pointes) επιβεβαιώθηκε και εντοπίστηκαν οι παράγοντες κινδύνου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης και επανεξέτασης, εφαρμόστηκαν νέοι περιορισμοί με σκοπό τη μείωση της έκθεσης στο φάρμακο, ιδίως στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Εκτός από τους προαναφερθέντες περιορισμούς, στις πληροφορίες του προϊόντος θα ενσωματωθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Εάν η υδροξυζίνη συνταγογραφείται σε ηλικιωμένους ασθενείς, παρότι δεν συνιστάται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, η μέγιστη ημερήσια δόση είναι 50 mg.
 • Στους ενήλικες, η μέγιστη ημερήσια δόση θα πρέπει να είναι 100 mg.
 • Σε παιδιά με σωματικό βάρος έως 40 kg, η μέγιστη ημερήσια δόση θα πρέπει να είναι 2 mg/kg/ημέρα.
 • Η υδροξυζίνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα θεραπείας.
 • Απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών που λαμβάνουν ταυτόχρονα φάρμακα που επάγουν υποκαλιαιμία και βραδυκαρδία.
 • Η υδροξυζίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή επίκτητη ή συγγενή παράταση του διαστήματος QT ή με γνωστό παράγοντα κινδύνου για παράταση του διαστήματος. Στα παραδείγματα των παραγόντων κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT περιλαμβάνονται τα εξής:
  • Καρδιαγγειακή νόσος.
  • Οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.
  • Σημαντική διαταραχή του ισοζυγίου ηλεκτρολυτών όπως υποκαλιαιμία ή υπομαγνησιαιμία,
  • Σημαντική βραδυκαρδία.
  • Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φάρμακα που είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QTc και/ή επάγουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου (torsade de pointes).

Πηγή: Ενημερωτική επιστολή σχετικά με την ενίσχυση των προειδοποιήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια της υδροξυζίνης από τις εταιρείες UCB και UNI-PHARMA.

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι οδηγίες χρήσης και οι περιλήψεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων (SPC) των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ.

Πηγή: erx.gr

Αναζήτηση