Κίνδυνος γάγγραινας Fournier με αναστολείς συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2 (SGLT2)

Εκτύπωση

Οι αναστολείς SGLT2 ενδείκνυνται για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Οι ακόλουθοι αναστολείς SGLT2 είναι επί του παρόντος εγκεκριμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Edistride® (dapagliflozin), Forxiga® (dapagliflozin), Ebymect® (dapagliflozin/metformin), Xigduo® (dapagliflozin /metformin), Qtern® (dapagliflozin / saxagliptin), Invokana® (canagliflozin), Vokanamet® (canagliflozin / metformin), Jardiance® (empagliflozin), Synjardy® (empagliflozin / metformin), Glyxambi® (empagliflozin / linagliptin), Steglatro® (ertugliflozin), Segluromet® (ertugliflozin / metformin) και Steglujan® (ertugliflozin / sitagliptin).

Κίνδυνος γάγγραινας Fournier με αναστολείς συμμεταφορέων νατρίου-γλυκόζης 2Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν αναστολείς SGLT2 [Invokana® (canagliflozin), Forxiga® (dapagliflozin), Jardiance® (empagliflozin), Steglatro® (ertugliflozin)], κατόπιν συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνουν τα εξής:

Οι πληροφορίες των προϊόντων θα αναθεωρηθούν, ώστε να αναφέρουν τη γάγγραινα Fournier ως ανεπιθύμητη ενέργεια και θα περιλαμβάνουν επίσης τις αντίστοιχες προειδοποιήσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας.

▼ Τα φαρμακευτικά προϊόντα Vokanamet®, Jardiance®, Synjardy®, Glyxambi®, Steglatro®, Segluromet® και Steglujan® τελούν υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα Steglatro®, Segluromet®, Steglujan® και Glyxambi® δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, αλλά πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο μέλλον.

Πηγή: Ενημερωτική επιστολή των κατόχων άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν αναστολείς SGLT2 προς Επαγγελαμτίες Υγείας (21 Ιανουάριου 2019).

Ετικέτες: , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά