Φάρμακα

Συγχορήγηση κλοπιδογρέλης με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων

ClopidogrelΜετά από ανάλυση των νέων στοιχείων σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μετά από συγχορήγηση των αντιαιμοπεταλικών φαρμάκων - φάρμακα χρησιμοποιούμενα για την πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων - που περιέχουν κλοπιδογρέλη (Plavix®, Iscover® και γενόσημων φαρμάκων) και των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPIs) – φάρμακα χρησιμοποιούμενα για την θεραπεία του γαστρικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης – ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη και ραμπεπραζόλη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε την τροποποίηση της υφιστάμενης προειδοποίησης που αποθάρρυνε την ταυτόχρονη χρήση των φαρμάκων αυτών.

Σύμφωνα με νεότερες μελέτες επιβεβαιώνεται ότι η ομεπραζόλη -Losec® (αλλά και το ισομερές της η εσομεπραζόλη - Nexium®) μπορεί να μειώσει την αντιαιμοπεταλιακή αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης (Clopidogrel), μειώνοντας τα επίπεδα της δραστικής της μορφής στο αίμα, ενώ με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προκύπτουν παρόμοια στοιχεία και για τους υπόλοιπους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη και ραμπεπραζόλη).

Έτσι η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) αποθαρρύνει πλέον, μόνο την συγχορήσηση της ομεπραζόλης και της εσομεπραζόλης με την κλοπιδογρέλη.

 

Πηγή: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Σχετικά άρθρα