Μετάθεση ημερομηνίας επιβολής προστίμου για τις χειρόγραφες συνταγές

Συνταγή φαρμάκωνΣύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Υ3α/ΓΠ/ 55430-30-05-12 τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ/148/12 (ΦΕΚ 545 Β’) υπουργική απόφαση που προέβλεπε πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή φαρμάκων που θα εκδιδόταν από 1 Ιουνίου 2012 στον ΕΟΠΥΥ και αντικαθιστάται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής: «Από 1 Ιουλίου 2012 κάθε καταχώρηση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα.

Κατεβάστε την σχετική υπουργική απόφαση κάνοντας κλικ εδώ.

Σχετικά άρθρα