Οδηγίες συνταγογράφησης φαρμάκων σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή του ΕΟΠΥΥ (05/01/12) αναφορικά με την ένταξη των ασφαλισμένων του ΟΓΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ενημερωνόμαστε ότι ισχύουν τα ακόλουθα:ΟΓΑ

  1. Οι ιατροί θα εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές και σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος θα εκδίδουν συνταγές από το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου, σημειώνοντας εμφανώς πάνω αριστερά επί του εντύπου την ένδειξη «ΟΓΑ».
  2. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα φάρμακα Υψηλού Κόστους μέχρι νεωτέρας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά θα ακολουθούν πς διαδικασίες που ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Οργανισμό (Κρατικά Νοσοκομεία, ιδιωτικά φαρμακεία).
  3. Οι φαρμακοποιοί θα αριθμούν χωριστά τις συνταγές ΟΓΑ και θα ενημερωθούν με επόμενο έγγραφο για τη διαδικασία υποβολή τους.

Σχετικά άρθρα