Νέες οδηγίες για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ

Ακολουθούν οι νέες (07/03/12) οδηγίες (και η νέα καθυστέρηση) από τον ΕΟΠΥΥ για την υποβολή και πληρωμή ιατρικών επισκέψεων συμβεβλημένων με το οργανισμό ιατρών:

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΣτα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τους συμβεβλημένους ιατρούς, που μέχρι σήμερα υπέβαλλαν τους λογαριασμούς τους προς εκκαθάριση για ιατρικές επισκέψεις, στα Ταμεία ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Οι συμβεβλημένοι ιατροί από τον μήνα Ιανουάριο 2012 έχουν την δυνατότητα και την υποχρέωση να υποβάλλουν, τη Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (ΔΑΠΥ) μέσω internet στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης – υποβολής eΔΑΠΥ.
 2. Η Δήλωση θα περιλαμβάνει τα δελτία επισκέψεων, που αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.
 3. Οι συμβεβλημένοι ιατροί, οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει τα πρωτότυπα παραστατικά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), προκειμένου να προχωρήσουν στην καταχώρηση στο eΔΑΠΥ, έχουν την δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν αντίγραφα συγκεντρωτικών καταστάσεων , να αναζητήσουν αντίγραφα αυτών:
  • στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail), μέσω του οποίου τις έχουν ήδη αποστείλει βάση των από 29/12/2012 και 3/2/2012 ανακοινώσεων του Οργανισμού.
  • στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ.
 4. Πιστοποίηση: Όσοι δεν διαθέτουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία eΔΑΠΥ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ για την πρώτη φορά δηλώνοντας τους: ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. Στη συνέχεια, με τους κωδικούς πρόσβασης, που έχουν δηλώσει προηγούμενα, θα συνδεθούν στην εφαρμογή eΔΑΠΥ και θα καταχωρήσουν τις ιατρικές επισκέψεις για τον αντίστοιχο μήνα υποβολής. Προκειμένου να πληρωθούν και να συνεχίσουν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής καταχώρησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο eΔΑΠΥ, λαμβάνοντας κλειδάριθμο μέσω της κατά τόπους Περιφερειακής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ).
 5. Υποβολή Δήλωσης στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ: Οι συμβεβλημένοι ιατροί εισέρχονται με τον κωδικό τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ, υποβάλλουν την ΔΑΠΥ για τον μήνα που τους ενδιαφέρει και εκτυπώνουν αντίστοιχο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.
 6. Σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τα πρωτότυπα παραστατικά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), μετά την ηλεκτρονική πιστοποίηση, θα ακολουθήσει η υποβολή φακέλου φυσικών παραστατικών.
 7. Υποβολή φακέλου φυσικών παραστατικών: Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) προκειμένου να υποβάλλουν τον φάκελο με τα φυσικά πρωτότυπα παραστατικά (δελτία ιατρικών επισκέψεων και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις πραγματοποιηθείσες ιατρικές επισκέψεις). Ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής.
 8. Προκειμένου να προχωρήσει η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) στην διαδικασία ολοκλήρωσης πληρωμής των ιατρικών επισκέψεων, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ιατρό.
 9. Οι κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) μετά την παραλαβή των ηλεκτρονικών αρχείων και των φυσικών παραστατικών θα προχωρήσουν στην απόδοση των αντίστοιχων δαπανών, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με τη χρήση του συστήματος ελέγχου και εκκαθάρισης λογαριασμών προμηθευτών υγείας.
 10. Επισημαίνεται ότι η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ θα εφαρμόζει τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), που ισχύει από 01-01-2012 καθώς και τυχόν αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ.
 11. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Πιστοποίησης και Υποβολής eΔΑΠΥ, θα είναι διαθέσιμες στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στις επόμενες μέρες (πιθανή ημερομηνία 9-3-2012), χωρίς αυτό να επηρεάζει τον χρόνο πληρωμής.
 12. Τηλέφωνα επικοινωνίας - help desk: τηλ. 210 3891229, 230, 231, 232, 260.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

Σχετικά άρθρα