Ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους ιατρούς

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΣύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 34454-03/08/12 του ΕΟΠΥΥ οι διακόσιες (200) δωρεάν μηνιαίες ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους ιατρούς δεν κατανέμονται ανά εβδομάδα, αλλά η πραγματοποίησή τους αρχίζει από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και είναι συνεχόμενες.

Κάντε κλικ εδώ για την σχετική εγκύκλιο.

Σχετικά άρθρα