Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών

Από 01.03.12 οι σφραγίδες που θα χρησιμοποιούν οι συνεργαζόμενοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, η λίστα των οποίων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.eopyy.gov.gr) θα πρέπει να είναι ως ακολούθως:

Σφραγίδα συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρώνΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΜΚΑ:

ΕΙΔ. - ΑΜ. ΤΣΑΥ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ

Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά από 01.03.12 τα παραπεμπτικά (χειρόγραφα και ηλεκτρονικά) που δεν φέρουν στη σφραγίδα του γιατρού τα αναφερόμενα στοιχεία.

 

*Αξιοσημείωτο είναι ότι στην σφραγίδα δεν πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιατρείου.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.

Σχετικά άρθρα