Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Όλες οι εξελίξεις – αποφάσεις – πράξεις του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια και σε ροή ειδήσεων (κάντε κλικ εδώ).

Συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία

Ξεκίνησε την Παρασκευή 23/11/12 η καθολική συνταγογράφηση των φαρμάκων με βάση τη διεθνή ονομασία της δραστικής ουσίας που περιέχουν και όχι της εμπορικής ονομασίας τους, σύμμφωνα με τον ν.4052/2012 και ν.4093/2012.

Ηλεκτρονική συνταγογράφησηΑπό την συνταγογράφηση αποκλειστικά με βάση την δραστική ουσία δύναται να εξαιρούνται φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους, φάρμακα τα οποία απαιτούν ιατρική επίβλεψη ή ειδικά μέτρα προστασίας ή ειδική μεθοδολογία κατά την χορήγηση τους ή φάρμακα με υψηλή τοξικότητα (χημειοθεραπευτικά και παράγωγα).

Ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων που επίσης δύναται να εξαιρούνται αφορούν τα φάρμακα για την επιληψία, την ψύχωση, την σχιζοφρένεια, το άσθμα, τα χρόνια εκφυλιστικά και αυτοάνοσα νοσήματα, χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές). Τέλος δύναται να εξαιρούνται φάρμακα των οποίων η χορήγηση γίνεται με συσκευές που απαιτούν εκπαίδευση των ασθενών.

Πάντως οι αποκλίσεις, από τις ρυθμίσεις υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση την δραστική ουσία δεν δύναται να υπερβαίνουν το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στην διάρκεια του έτους.

Δείτε με ποιόν τρόπο θα γίνεται η καταχώρηση των φαρμάκων και τα σχέδια των συνταγών που θα εκδίδονται κάνοντας κλικ εδώ.

Επικαιροποιημένος κατάλογος συμμετοχών φαρμάκων

Εθνικός Οργανισμός ΦαρμάκωνΤον επικαιροποιημένο κατάλογο με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα προς αυτές κυκλοφορούντα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα θετικό κατάλογο και στο συμπλήρωμα αυτού και που ορίζονται ως θεραπεία βάσει των εγκεκριμένων τους ενδείξεων που αναγράφονται στα φύλλα περίληψης χαρακτηριστικών των προϊόντων για τις δημοσιευμένες παθήσεις, η φαρμακοθεραπεία των οποίων αποζημιώνεται με μειωμένη (10%) ή συμμετοχή μηδέν (0%) του ασφαλισμένου στα φάρμακα έδωσε ο ΕΟΦ στην δημοσιότητα. Για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα του θετικού καταλόγου η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 25% εκτός αν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3816/2010, όπου ορίζει μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου σε όλα τα φάρμακα του σχετικού καταλόγου.

Στον κατάλογο υπάρχει η κατηγοριοποίηση των φαρμάκων σύμφωνα με το σύστημα ATC και η ένδειξη «75, 90, 100» αναφέρεται στην εναπομένουσα συμμετοχή του κράτους στην αποζημίωση του φαρμάκου αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Οδηγίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών

ΦάρμακαΣύμφωνα με την εγκύκλιο 47861/17-11-12 του ΕΟΠΥΥ από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 ανεξάρτητα από το σκεύασμα που έχει επιλεγεί από τον ιατρό για την συγκεκριμένη δραστική, μορφή και περιεκτικότητα, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να χορηγεί το φθηνότερο σκεύασμα για την εν λόγω δραστική.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί την χορήγηση ακριβότερου σκευάσματος, ο φαρμακοποιός τον ενημερώνει για την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω διαφοράς τιμής από την τιμή αναφοράς.

Ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους ιατρούς

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΣύμφωνα με την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 34454-03/08/12 του ΕΟΠΥΥ οι διακόσιες (200) δωρεάν μηνιαίες ιατρικές επισκέψεις ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένους ιατρούς δεν κατανέμονται ανά εβδομάδα, αλλά η πραγματοποίησή τους αρχίζει από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και είναι συνεχόμενες.

Κάντε κλικ εδώ για την σχετική εγκύκλιο.

Μετάθεση ημερομηνίας επιβολής προστίμου για τις χειρόγραφες συνταγές

Συνταγή φαρμάκωνΣύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Υ3α/ΓΠ/ 55430-30-05-12 τροποποιείται η υπ. αριθμ. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ/148/12 (ΦΕΚ 545 Β’) υπουργική απόφαση που προέβλεπε πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή φαρμάκων που θα εκδιδόταν από 1 Ιουνίου 2012 στον ΕΟΠΥΥ και αντικαθιστάται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 ως εξής: «Από 1 Ιουλίου 2012 κάθε καταχώρηση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα.

Κατεβάστε την σχετική υπουργική απόφαση κάνοντας κλικ εδώ.