Αντιμετώπιση ασθενών με νεφρική νόσο και σακχαρώδη διαβήτη

Πρέντζας Άγγελος

Επιμελητής Β΄ Γενικής Ιατρικής

ΠΕΔΥ - ΚΥ Μετσόβου

Σχετικά άρθρα

Φωσφόρος ορού (Phos)

Ινσουλίνη ορού

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια