Πότε πρέπει να αφαιρείται ένας σπίλος (ελιά);

Εκτύπωση

Οι σπίλοι (ελιές) θα πρέπει να αφαιρούνται γιατί εγείρουν την υπόνοια κακοήθους εξαλλαγής:

Μελάνωμα