Ποιά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται για την καθυστέρηση της εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2;

Πρόληψη σακχαρώδη διαβήτηΣύμφωνα με την Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία (Standards of medical care in diabetes 2014), τα άτομα με διαταραγμένη γλυκόζη (σάκχαρο) νηστείας (Impaired Fasting Glucose, IFG) δηλαδή τιμές γλυκόζης νηστείας πλάσματος μεταξύ 100 και 125 mg/dl ή διαταραγμένη (παθολογική) ανοχή στη γλυκόζη (Impaired Glucose Tolerance,IGT) μετά από τη λήψη 75g γλυκόζης (δοκιμασία ανοχής), δηλαδή τιμές γλυκόζης πλάσματος ≥140 mg/dl και <200 mg/dl, 2 ώρες μετά την λήψη της γλυκόζης ή άτομα με τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C) μεταξύ 5,7-6,4% πρέπει να βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση ώστε να ακολουθούν ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ελάττωση (απώλεια) κατά 7% του σωματικού βάρους και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας για τουλάχιστον 150 λεπτά/εβδομάδα (π.χ περπάτημα).

Προληπτική θεραπεία με μετφορμίνη (Glucophage®) θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα άτομα με προδιαβήτη (διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας, διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μεταξύ 5,7-6,4%) και ιδίως αυτά με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) >35 Kg/m2, ηλικίας <60 ετών και γυναίκες με ιστορικό εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη κατά την διάρκεια της κύησης (GDM).

Ο ετήσιος έλεγχος των ατόμων με προδιαβήτη για την πιθανότητα ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ο έλεγχος και η θεραπεία των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (όπως υπέρταση, υπερλιπιδαιμία κ.α) είναι ενδεδειγμένος.

Πηγή: American Diabetes Association - Standards of medical care in diabetes 2014

Σχετικά άρθρα