Συχνές ερωτήσεις

Τι ισχύει για εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ηπατίτιδα B ή C;

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως σερβιτόροι, μάγειροι και χειριστές τροφίμων που είναι φορείς ηπατίτιδας Β ή έχουν αντισώματα για την ηπατίτιδα C, ισχύουν τα εξής:

Εργαζόμενος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για την ηπατίτιδα Β οι συνήθεις τρόποι διασποράς είναι:

 • από σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο,
 • από μολυσμένα με αίμα αντικείμενα (π.χ. σύριγγες, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, βελόνες),
 • από επαφή με αίμα μολυσμένου ατόμου μέσα στην οικογένεια,
 • από μολυσμένη μητέρα (νεογνά,κατά τον τοκετό),
 • από μολυσμένο αίμα ή παράγωγα αίματος που χορηγήθηκαν πριν το 1975 (εξαιρετικά σπάνια πια, λόγω του συστηματικού ελέγχου στις αιμοδοσίες),

και για την ηπατίτιδα C:

 • από μολυσμένα με αίμα αντικείμενα (π.χ. σύριγγες, ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, βελόνες),
 • από μολυσμένο αίμα ή παράγωγα αίματος που χορηγήθηκαν πριν το 1975 (εξαιρετικά σπάνια πια, λόγω του συστηματικού ελέγχου στις αιμοδοσίες),
 • σπάνια από σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο,
 • σπάνια από μολυσμένη μητέρα (νεογνά, κατά τον τοκετό),
 • ενώ δεν μεταδίδονται από νερό, τροφή, μαγειρικά σκεύη, τουαλέτες, ή με την κοινωνική επαφή (χειραψία, αγκαλιά, φιλί, βήχας, φτέρνισμα).

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι ως σερβιτόροι, μάγειροι και χειριστές τροφίμων, που είναι φορείς ηπατίτιδας Β ή έχουν αντισώματα για την ηπατίτιδα C, μπορούν να εργάζονται στα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περιορισμούς κατά την εργασία τους.

Σε περίπτωση τραυματισμού τους, η περιποίηση του τραύματος πρέπει να γίνεται με τρόπο που καθιστά αδύνατη την επαφή με το αίμα του ασθενούς (χρήση γαντιών) και το αίμα που πιθανόν έχει διασκορπιστεί σε επιφάνειες πρέπει να καθαρίζεται με αδιάλυτη χλωρίνη.

Πηγή:

 • Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας (αριθμ. πρωτ.Υ1Γ.Π.61339-23/9/2004).
 • Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων - Ηπατίτιδα B - Οδηγίες προς εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναζήτηση