Ποια είναι τα αίτια της μακροκυττάρωσης;

Εκτύπωση

Η μακροκυττάρωση (Macrocytosis) [ή αυξημένος μέσος όγκος ερυθρών (MCV) >100 fl] είναι μία μορφολογική διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων που συναντάται περίπου στο 3% του γενικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από ερυθρά αιμοσφαίρια μεγαλύτερου μεγέθους από τα φυσιολογικά.

Αν και η μακροκυττάρωση συναντάται πιο συχνά στις μεγαλοβλαστικές αναιμίες που αποτελούν μία ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες μορφολογικές αλλοιώσεις των κυττάρων του περιφερικού αίματος και του μυελού των οστών λόγω διαταραχής της σύνθεσης και της ωρίμανσης του DNA (ασυγχρονία ωρίμανσης πυρήνα/πρωτοπλάσματος) και από διαταραχή της κυτταρικής διαίρεσης, λόγω έλλειψης φυλλικού οξέος ή βιταμίνης Β12, η μακροκυττάρωση μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες καταστάσεις.

ΜακροκυττάρωσηΕικόνα επιχρίσματος περιφερικού αίματος όπου διακρίνονται τα μακροκύτταρα

Αίτια μακροκυττάρωσης:

Πηγή: Anthony J. Zollo,JR. - Secrets Παθολογίας - Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχλίδης

Ετικέτες: , , , , ,