Συχνές ερωτήσεις

Η φυσιολογική κύηση επηρεάζει την αρτηριακή πίεση;

Κατά την διάρκεια της φυσιολογικής κύησης, η συστολική αρτηριακή πίεση αλλάζει ελάχιστα. Η διαστολική αρτηριακή πίεση ελαττώνεται κατά έναν μέσο όρο 10mmHg μέχρι την 20η εβδομάδα της κύησης και επανέρχεται στην βασική της τιμή κατά το τρίτο τρίμηνο. Η φυσιολογική ελάττωση της αρτηριακής πίεσης στα πρώιμα στάδια της κύησης μπορεί να καλύψει την παρουσία μιας προϋπάρχουσας χρόνιας υπέρτασης. Γενικά σαν υπέρταση του τρίτου τριμήνου καθορίζεται η διαστολική πίεση της τάξης των 85 mmHg και άνω.

Αναζήτηση