Συχνές ερωτήσεις

Μπορεί η αντιυπερτασική αγωγή να μειωθεί ή να διακοπεί;

Αντιυπερτασική αγωγήΣε ορισμένους ασθενείς, στους οποίους η θεραπεία συνοδεύεται από αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι δυνατή η μείωση του αριθμού και της δοσολογίας των αντιυπερτασικών φαρμάκων.

Αυτό μπορεί να είναι δυνατόν στην περίπτωση ελεγχόμενης αρτηριακής πίεσης που συνοδεύεται από αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως απώλεια βάρους, καθημερινή άσκηση και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και αλάτι διατροφή, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση.

Η μείωση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνει σταδιακά και ο ασθενής θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά λόγω του κινδύνου επανεμφάνισης της υπέρτασης.

 

Πηγή: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

Αναζήτηση