Τι είναι η υπέρταση της λευκής μπλούζας;

Σαν υπέρταση λευκής μπλούζας ορίζεται η αυξημένη αρτηριακή πίεση που διαπιστώνεται σε ένα άτομο, σε τουλάχιστον 3 επισκέψεις του στο ιατρείο, ενώ εκτός ιατρείου η πίεση του είναι φυσιολογική.

ΣτηθοσκόπιοΓια τη διάγνωση της υπέρτασης λευκής μπλούζας είναι χρήσιμες οι κατ’ οίκον μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης από το ίδιο το άτομο και τουλάχιστον δύο φυσιολογικές 24ωρες καταγραφές της αρτηριακής πίεσης (με ειδικό καταγραφέα) με μεσοδιάστημα μερικών μηνών.

Η υπέρταση λευκής μπλούζας αντιμετωπίζεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάγνωση έχει επιβεβαιωθεί, δεν υπάρχουν ενδείξεις προσβολής οργάνων-στόχων από τη υπέρταση και ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι μικρός με μη φαρμακευτικά μέσα και παρακολούθηση 1-2 φορές το χρόνο με μετρήσεις της πίεσης στο ιατρείο και εκτός ιατρείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μετά από κάποιο διάστημα (συνήθως μερικών ετών) τα άτομα αυτά χρειάζονται αντιυπερτασική θεραπεία λόγω αύξησης της πίεσης και εκτός ιατρείου.

Σχετικά άρθρα