Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οστεοπενίας και οστεοπόρωσης;

Εκτύπωση

Με τον όρο οστεοπενία εννοούμε μόνο την απώλεια οστικής μάζας. Η απώλεια αυτή μπορεί να συνοδεύεται με ή χωρίς αυξημένη ευθραυστότητα των οστών.

ΟστεοπόρωσηΣτην οστεοπόρωση, η οστική μάζα και η αρχιτεκτονική προοδευτικά χάνονται με αποτέλεσμα το οστό να παρουσιάζει αυξημένη ευθραυστότητα και αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οστεοπόρωση υποδηλώνει μια απώλεια οστικής μάζας > 2,5 SD (σταθερές αποκλίσεις) από την κορυφαία οστική μάζα αποκτούμενη νωρίτερα στην ζωή ή την παρουσία οστεοπορωτικών καταγμάτων σε σοβαρή οστεοπόρωση.