Πρόσφατα ο γιατρός μου διέγνωσε ότι πάσχω από υπέρταση, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της αιτίας που την προκάλεσε;

ΠιεσόμετροΌχι, γιατί το 90-95% των ατόμων με υπέρταση πάσχουν από ιδιοπαθή υπέρταση (άγνωστης αιτιολογίας) στην οποία παρά τον ενδελεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο δεν διαπιστώνεται σαφής αιτία πρόκλησης της υπέρτασης.

Εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας συνιστώνται βέβαια πριν από την έναρξη θερα­πείας, ώστε να καθοριστεί:

  • Η παρουσία βλάβης οργάνου - στόχου: με την μέτρηση της κρεατινίνης ορού, του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και της γενικής ούρων για λεύκωμα και κύτταρα.
  • Η παρουσία παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου: με την μέτρηση του σακχάρου νηστείας, την ολική χοληστερόλη και την HDL χοληστερόλη.

Eπιπλέον αν χρειάζονται: μέτρηση μικρολευκωματινουρίας ή συλλογή ούρων για ορισμένο χρονικό διάστημα, για την μέτρηση λευκώματος, ασβέστιο αίματος, ουρικό οξύ, λιπιδαιμικό προφίλ, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, TSH.

Επιπρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες μόνο στην περίπτωση που ο ιατρός σας έχει την υπόνοια ότι υπέρταση μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας το οποίο και την προκαλεί (δευτεροπαθής υπέρταση).

Έτσι επιπρόσθετες διαγνωστικές εξετάσεις σε υποψία δευτεροπαθούς υπέρτασης, απαιτούνται σε άτομα:

  • Των οποίων η ηλικία, το ιστορικό, η εξέταση, η βαρύτητα της υπέρτασης ή τα αρχικά εργαστηριακά ευρήματα υποδηλώνουν αίτια δευτεροπαθούς υπερτάσε­ως.
  • Με ανθεκτική υπέρταση που καθορίζεται ως αρτηριακή πίεση >140/90 mmHg (160/90 mmHg για ασθενείς άνω των 60 ετών) με μέγιστες δόσεις τουλάχιστον τριών κατάλλη­λων αντιυπερτασικών.
  • Με προηγούμενο καλό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, οι οποίοι παρουσιάζουν ανεξήγητη επι­δείνωση.
  • Με υπέρταση η οποία σχετίζεται με αμφιβληστροειδοπάθεια βαθμού 3 ή 4.
  • Με πρωτοεμφανιζόμενη υπέρταση μετά τα 60.
  • Με υποψία νέας ή επιδεινούμενης βλάβης οργάνου - στόχου.

Σχετικά άρθρα