Φαρμακείο πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας και είναι:

 • Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
 • Παρακεταμόλη.
 • Αντιισταμινικά δισκία.
 • Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 5 mg).
 • Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
 • Αντιόξινα δισκία.Φαρμακείο πρώτων βοηθειών
 • Σπασμολυτικά δισκία.
 • Αντιδιαρροϊκά δισκία (λοπεραμίδης).
 • Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
 • Αντισηπτικό κολλύριο.
 • Αντιϊσταμινική αλοιφή.
 • Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
 • Γάντια.
 • Υγρό απολύμανσης χεριών.
 • Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.
 • Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Φουσιδικό οξύ).
 • Βαμβάκι.
 • Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
 • Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
 • Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
 • Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
 • Τριγωνικός επίδεσμος.
 • Αιμοστατικός επίδεσμος.
 • Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
 • Οξυζενέ.
 • Οινόπνευμα καθαρό.
 • Αντισηπτικό διάλυμα (διάλυμα εξωτερικής χρήσης ιωδιούχου ποβιδόνης 10%).
 • Γλωσσοπίεστρα.
 • Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

Οι ποσότητες των παραπάνω φαρμακευτικών υλικών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού. Το υλικό πρέπει να φέρει κατάλληλη σήμανση και η πρόσβαση σε αυτό να είναι ευχερής.

Ο ιατρός εργασίας, εφόσον υπάρχει στην επιχείρηση, μπορεί να συστήσει και άλλο φαρμακευτικό υλικό πέραν του προσδιοριζόμενου με την εν λόγω απόφαση. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται υποχρεωτική απασχόληση ιατρού εργασίας, ο εργοδότης μπορεί να διαθέτει και άλλο φαρμακευτικό υλικό μετά από συμβουλή ιατρού.

Επισημαίνεται ότι η χρήση κάποιου φαρμακευτικού υλικού γίνεται μόνο εφόσον θεωρείται απαραίτητο, συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εργαζόμενος έχει ενημερώσει την επιχείρηση ότι έχει κάποιο πρόβλημα αλλεργίας και η χρησιμοποίηση του κατάλληλου φαρμακευτικού υλικού επιβάλλεται άμεσα) και οπωσδήποτε σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου ιατρού.

Σχετικά άρθρα

Φαρμακείο σχολείου

Φαρμακείο αυτοκινήτου