Προστατικό καρκινικό γονίδιο 3 (PCA3)

Πρόκειται για ένα ειδικό γονίδιο το οποίο υπερεκφράζεται στο 95% των περιπτώσεων του καρκίνου του προστάτη. Τα υψηλά επίπεδα του προστατικού καρκινικού γονιδίου 3 [Prostate cancer antigen 3 (PCA3)] στα ούρα, σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα θετικής βιοψίας.

Άμεση ανίχνευση των καρκινικών κυττάρωνΣήμερα για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη χρησιμοποιείται το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) του ορού. Η μέτρηση του PSA από μόνη της αν και έχει μεγάλη ευαισθησία δεν έχει τόσο μεγάλη καρκινική ειδικότητα γιατί μπορεί να αυξηθεί και σε καλοήθεις παθήσεις του προστάτη.

Το PCA3 έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμο στην ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη σε άνδρες που λόγω αυξημένων τιμών του PSA αλλά και θετικών ευρημάτων κατά την δακτυλική εξέταση υποβλήθηκαν σε επαναλαμβανόμενες βιοψίες του προστάτη λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων των βιοψιών.

Σε σύγκριση με το PSA ορού, το PCA3 έχει χαμηλότερη ευαισθησία αλλά μεγαλύτερη ειδικότητα και καλύτερη θετική και αρνητική προγνωστική αξία και επιπλέον είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος του προστάτη.

Η μέτρησή του (γονιδιακή εξέταση που μετρά την έκφραση του PCA3 mRNA) γίνεται στα ούρα κατά την αρχή της ούρησης αμέσως μετά την δακτυλική μάλαξη του προστάτη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχετικά άρθρα

Άσηπτη πυουρία

Οξεία κυστίτιδα

Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)