Πνευμονικές αγγειίτιδες

Εκτύπωση

Οι αγγειίτιδες είναι νοσήματα που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή του τοιχώματος των αγγείων, με αποτέλεσμα την ισχαιμία των τελικών οργάνων. Οι αγγειΐτιδες ταξινομούνται παθολογοανατομικά ανάλογα με το μέγεθος των κατ’ εξοχήν προσβαλλόμενων αγγείων, αλλά και ανάλογα με την παρουσία των ειδικών αντισωμάτων έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (ANCA - Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) που φαίνεται να αποτελούν τον πιθανό παθογενετικό μηχανισμό.

Η φλεγμονή ολόκληρου του αγγειακού τοιχώματος γίνεται με κυτταρική διήθηση αυτού από ουδετερόφιλα (λευκοκυττοκλαστική αγγειίτιδα) ή από λεμφοκύτταρα (κοκκιωματώδη αγγειίτιδα).

  1. Κοκκιωμάτωση του Wegener.
  2. Αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση (σύνδρομο Churg–Strauss)
  3. Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση.
  4. Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση.
  5. Αγγειίτιδες από υπεραισθησία (και η πορφύρα Henoch - Schonlein).
  6. Σύνδρομο Goodpasture.

Κοκκιωμάτωση του Wegener

Χαρακτηριστικά νόσου:

Συχνότητα:

Παθοφυσιολογία:

Κλινική εικόνα:

Ανώτερο αναπνευστικό:

Πνεύμονες:

Νεφροί:

Μάτια- δέρμα – νευρικό σύστημα-καρδιά:

Οφθαλμικές;

Δερματικές:

Νευρικό σύστημα:

Καρδιακές:

Γενικά συμπτώματα:

Εργαστηριακά ευρήματα:

Α /α θώρακος :

Λειτουργικές δοκιμασίες:

Διάγνωση:

Διαφορική διάγνωση:

Θεραπεία:


Αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση (Σύνδρομο Churg–Strauss)

Κοκκιωματώδη αγγειίτιδα πολλών οργάνων (καρδιά, γαστρεντερικό, ήπαρ, περιφερικά νεύρα) και ιδιαίτερα των πνευμόνων και του δέρματος (μικρού και μεσαίου μεγέθους αρτηρίες).

Επίπτωση:

Παθοφυσιολογία:

Παθολογική ανατομική:

Κλινική εικόνα:

Εργαστηριακά ευρήματα:

Διάγνωση:

Θεραπεία:


Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση


Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση


Αγγειίτιδες από υπεραισθησία (και η πορφύρα Henoch Schonlein)

Αίτια:

Παθοφυσιολογία:

Παθολογική ανατομική:

Κλινική εικόνα:

Διάγνωση:

Θεραπεία:


Σύνδρομο Goodpasture

Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από πνευμονική αιμορραγία, σπειραματονεφρίτιδα και αντισώματα έναντι της τριχοειδοκυψελιδικής μεμβράνης.

Αίτια:

Παθοφυσιολογία:

Παθολογική ανατομική:

Κλινική εικόνα:

Εργαστηριακά ευρήματα:

Διάγνωση:

Θεραπεία:

Πρόγνωση:

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά