Θεματικές ενότητες

Πνευμονικές αγγειίτιδες - Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση

Ευρετήριο Άρθρου

Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση

  • Διήθηση με άτυπα λεμφοκυτταροειδή και πλασματοκυτταροειδή κύτταρα κατά τρόπο αγγειοκεντρικό του πνεύμονα, του δέρματος, του ΚΝΣ, και των νεφρών.
  • Η νόσος διαφέρει από την κοκκιωμάτωση του Wegener γιατί δεν αποτελεί φλεγμονώδη αγγειίτιδα με την κλασική έννοια αλλά πρόκειται για διήθηση των αγγείων από άτυπα μονοκύτταρα.
  • Χαρακτηριστικό είναι οι κοκκιωματώδεις διηθήσεις των πνευμόνων.
  • Το 50% των περιπτώσεων αναπτύσσουν αληθές κακόηθες λέμφωμα.
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση