Θεματικές ενότητες

Υπεζωκοτική συλλογή - Προσδιορισμός της φύσης του υγρού

Ευρετήριο Άρθρου

Προσδιορισμός της φύσης του υγρού:

Διάκριση μεταξύ εξιδρωματικού και διϊδρωματικού πλευριτικού υγρού:

Συνήθεις εξετάσεις Πλευριτικό υγρό Διίδρωμα Εξίδρωμα
Ειδικό βάρος <1015 >1015
Πρωτεΐνες (g/100ml) <3 >3
LDH (UI/ml) Χαμηλή (<200) Υψηλή (>200)
LDH υγρού / LDH ορού <0,6 >0,6
Πρωτεΐνες υγρού / πρωτεΐνες ορού <0,5 >0,5
Ειδικές εξετάσεις Ερυθροκύτταρα (ανά mm 3) <10.000

>100.000 σε όγκους, έμφρακτο, τραύμα.

Μεταξύ 10.000-100.000 ασαφές

Λευκοκύτταρα (ανά mm3) <1.000 Συνήθως >1.000
Λευκοκυτταρικός τύπος Συνήθως >50% είναι λεμφοκύτταρα ή μεγάλα μονοπύρηνα

Συνήθως >50% είναι λεμφοκύτταρα σε φυματίωση και όγκο

>50% πολυμορφοπύρηνα σε οξεία φλεγμονή

 pH >7,3 <7,3 (φλεγμονώδες)
Γλυκόζη Ίση προς το αίμα

Χαμηλή σε λοίμωξη

Εξαιρετικά χαμηλή σε ρευματοειδή αρθρίτιδα και κάποτε σε νεοπλάσματα

Αμυλάση (U/ml)   >500 σε παγκρεατίτιδα, κάποτε σε όγκο ή λοίμωξη
Ειδικές πρωτεΐνες  

Μειωμένα τα συστατικά του συμπληρώματος C3 και C4 σε διάχυτο ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ρευματοειδής παράγοντας

Αντιπυρηνικός παράγοντας

 

Χαρακτηριστικά των κυριότερων εξιδρωματικών υπεζωκοτικών συλλογών
Αιτιολογία ή τύπος της συλλογής Όψη υγρού Λευκά κύτταρα υγρού (κύτταρα/μL) Τύπος λευκών* Ερυθροκύτταρα υγρού (κύτταρα/μL) Γλυκόζη (mg/dL) Παρατηρήσεις
Νεοπλασματική συλλογή Θολερό έως αιμορραγικό, περιστασιακά ορώδες Από 1.000 έως <100.000 Μ

100 μέχρι μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες

Ίση προς τον ορό

Στο 15% των περιπτώσεων <60

Ασυνήθης ηωσινοφιλία.

Θετική κυτταρολογική εξέταση του υγρού

Μη επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή Διαυγές έως θολό 5.000-25.000 Π <5000 Ίση προς τον ορό Συνήθως δεν χρειάζεται παρακέντηση
Εμπύημα Θολερό έως πυώδες

25.000-100.000

Π <5000 Χαμηλότερη ως προς τον ορό Συχνά πολύ χαμηλή Απαραίτητη η παροχέτευση

Φυματίωση

Ορώδες έως οροαιματηρό 5.000-10.000 Μ <10.000

Ίση προς το αίμα

Μερικές φορές <60

Μερικές φορές δύσκολη η διάγνωση γιατί οι πρωτεΐνες >5 και τα ηωσινόφιλα πάνω από 10% ή μεσοθηλιακά κύτταρα >5%

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Θολό ή πρασινο-κίτρινο 1.000-20.000 Μ ή Π <1000 <40

Υψηλό LDH και ρευματοειδή παράγοντα, χαμηλό συμπλήρωμα

Παρουσία κρυστάλλων χοληστερόλης

Πνευμονικό έμφρακτο Ορώδες έως αιμορραγικό 1.000-50.000 Μ ή Π 100->10.000 Ίση προς τον ορό Ποικίλα χαρακτηριστικά.
Ρήξη οισοφάγου

Θολερό έως πυώδης.

Καφέ -κόκκινο

<5.000 έως >50.000 Π 1000-10.000 Συνήθως χαμηλή

Συνήθως αριστερά Υψηλά επίπεδα αμυλάσης (από τους σιελογόνους)

Συνύπαρξη πνευμοθώρακα στο 25% των περιπτώσεων

pH <6.0

Παγκρεατίτιδα Θολερό έως οροαιματηρό 1000-50.000 Π 1000-10.000 Ίση προς τον ορό

Συνήθως αριστερά

Υψηλά επίπεδα αμυλάσης

* Μ = υπεροχή των μονοκυττάρων Π = υπεροχή των πολυμορφοπύρηνων

Αιτιολογική διάγνωση της υπεζωκοτικής συλλογής:

  • Συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλευριτικό υγρό μικρότερες από 10-20 mg/dl είναι χαρακτηριστικές της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ενώ από χαμηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης χαρακτηρίζονται και οι συλλογές φυματιώδους αιτιολογίας, εμπυήματος ή διάχυτου μεσοθηλίωματος.
  • Υψηλές τιμές στο πλευριτικό υγρό θεωρείται ότι είναι ενδεικτικές της νεοπλασματικής πλευρίτιδας.
  • Αύξηση της αμυλάσης στο υγρό είναι ενδεικτική σε παγκρεατίτιδα ή διάτρηση του οισοφάγου ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και σε κακοήθεις νεοπλασίες.

Τύπος έμμορφων στοιχείων συλλογής:

  • Ερυθρά: σε νεόπλασμα, φυματίωση, έμφρακτο, τραυματισμό πνεύμονος και παγκρεατίτιδα.
  • Πολυμορφοπύρηνα:σε παραπνευμονικές συλλογές, νοσήματα του συνδετικού ιστού, πνευμονικό έμφρακτο και υποδιαφραγματικό απόστημα.
  • Ηωσινόφιλα: σε εχινόκοκκο κύστη, λέμφωμα και πνευμονικό έμφρακτο, στα θλαστικά τραύματα και σπανιότερα στα νοσήματα του συνδετικού ιστού, στα μεταστατικά νεοπλάσματα, στη φυματίωση και στον υδροπνευμοθώρακα.
  • Λεμφοκύτταρα: σε φυματίωση (90% είναι λεμφοκύτταρα) ή κακοήθη νεοπλασία.

Κυτταρολογική εξέταση και καλλιέργεια υγρού:

  • Καλλιέργεια για κοινά μικρόβια και για το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.
  • Η κυτταρολογική εξέταση του υγρού παρά την αναμφισβήτητη χρησιμότητά της συχνά δίνει ψευδώς αρνητικά ή και ψευδώς θετικά αποτελέσματα (π.χ στις μισές περιπτώσεις πλευρίτιδας που συνοδεύουν κακοήθη νεοπλάσματα δεν είναι δυνατή η ανεύρεση νεοπλασματικών κυττάρων στο υγρό).Ψευδώς θετικά αποτελέσματα αποδίδονται άλλωστε και στην ομοιότητα των άτυπων φλεγμονωδών μεσοθηλιακών κυττάρων με τα κακοήθη νεοπλασματικά κύτταρα.

Αξιολόγηση Χρήστη: 2 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση