Θεματικές ενότητες

Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων

Ευρετήριο Άρθρου

Crisis

Οι Κινέζοι αναπαριστούν την έννοια της κρίσης με δύο σύμ­βολα (ιδεογράμματα): το σύμβολο του ΚΙΝΔΥΝΟΥ (καθώς διαταράσσεται η βίο-ψυχοκοινωνική ισορροπία του ατόμου) και το σύμβολο του ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (καθώς το άτομο ωθείται να υιοθετήσει νέους τρό­πους αντιμετώπισης που θα συμβάλλουν είτε στην ωρίμανση και εξέλιξή του - οπότε ίσως είναι μια ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ -, είτε στη στασιμότητα και αποδιοργάνωση του).

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση