Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

Εκτύπωση

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ***

Μίνα Μπρούμου 1, Βασιλική Παππά 2, Λυγερή Ηλιοπούλου3

1. Ψυχολόγος, M.Sc., Επιστημονικός συνεργάτης του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων

2. Ψυχολόγος, M.Sc., Ph.D., Πρόεδρος & επιστημονικά υπεύθυνη του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων, Επιστημονικός συνεργάτης Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας

3. Ψυχίατρος, Συμβουλευτικός Σταθμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών Νομού Ιωαννίνων (Σ.Σ.Κ.Ν.Ν.Ι.)

 

***Αποσπάσματα της Εισήγησης που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων». Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (24-26 Ιουνίου, 2011).

Συμβουλευτική γονέων στην πρόληψη ουσιώνΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε μερικές έννοιες διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες στη συνέχεια θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο της πρόληψης της χρήσης ουσιών.

Σημ.: Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εξάρτησης είναι:

η απώλεια ελέγχου, η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά παρά το κόστος, η αδυναμία παραίτησης, ο εθισμός, η ανάγκη φυγής από την πραγματικότητα, ο ψεύτικος αυτοσκοπός, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στον κατάλογο, πέρα από τις εξαρτησιογόνες ουσίες, κι άλλες τέτοιες συμπεριφορές τις οποίες μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν και στις σχέσεις τους, στην εργασία ή με κάποια ιδεολογία (Τομέας Πρόληψης ΚΕΘΕΑ).

Η πρόληψη της χρήσης ουσιών διακρίνεται σε τρία επίπεδα ...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (1962)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων αποτελεί Παράρτημα της «Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» (Sevres,1966). (International Federation for Parent Education – I.F.P.E., Federation Internationale pour l’ Education des Parents – F.I.E.P.)

Οι βασικοί σκοποί λειτουργίας τους είναι:

 1. η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας,
 2. η διαφύλαξη και προστασία της ψυχικής υγείας του παιδιού και όλων των μελών της οικογενειακής ομάδας,
 3. η διαμόρφωση μιας σαφούς γονικής ταυτότητας, και,
 4. η εκπαίδευση του γονέα σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί του (Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2006, 2008).

Εξελικτικό Σύστημα

Για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών οι Σχολές Γονέων, εφαρμόζουν το «Εξελικτικό Σύστημα»:

 1. Ενημέρωση/ Πληροφόρηση (information) των γονέων σχετικά με τα σύγχρονα δεδομένα της Εξελικτικής και της Οικογενειακής Ψυχολογίας, και
 2. Διαφοροποίηση/ Διαμόρφωση (formation) της στάσης και της συμπεριφοράς του γονέα, αλλά και όλων των μελών της οικογένειας.

Σε μικρές ομάδες των 12-15 ατόμων, τις οποίες συντονίζει ειδικός ψυχικής υγείας, οι γονείς οδηγούνται προς τη συνειδητοποίηση του ρόλου τους και σταδιακά προς τη διαφοροποίησή τους. Οι συναντήσεις γίνονται με εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα και διαρκούν 1:30'.

Σημ.: Εκπαιδευτικές έναντι θεραπευτικών ομάδων ...

Η θεματολογία των συναντήσεων διαμορφώνεται ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των γονέων.

Ομάδες Σχολών Γονέων

Οι ομάδες γονέων διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών σε:

Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα των γονέων: ομάδες μελλοντικών γονέων, ομάδες διαζευγμένων/ μόνων γονέων, ομάδες πρόληψης στη χρήση ουσιών, κ.ά.(Χουρδάκη, 2000).

Προγράμματα Εκπαίδευσης Γονέων ...

Ενδεικτικά θέματα που αφορούν στις ομάδες γονιών για την πρόληψη της χρήσης ουσιών

Γονική ταυτότητα και αυτογνωσία ...

Οι Σχολές Γονέων βοηθούν στη διαδικασία απόκτησης αυτογνωσίας, γιατί:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με έρευνες στον ελληνικό χώρο, φάνηκε ότι οι γονείς που συμμετείχαν σε ομάδες γονέων, επηρεάστηκαν σημαντικά ως προς:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Οι γονείς χρειάζεται να αγαπήσουν τον εαυτό τους για να αγαπήσουν το παιδί τους. Και οι Σχολές Γονέων βοηθούν σημαντικά σε αυτό.

Βασιλική Παππά (2006)

Επάγγελμα γονέας

 

« …Το «τέλειο» και το «απολύτως σωστό» για ένα παιδί είναι να έχει ισορροπημένους γονείς.

Μαζί τους να χαίρεται για ό,τι τους δίνει η ζωή, μαζί τους να μαθαίνει, μαζί τους να ωριμάζει, μαζί τους να δέχεται ακόμα και τα λάθη τους - τα λάθη εξάλλου είναι αναπόφευκτα, και η σοφία στη ζωή δεν έγκειται στην αποφυγή τους αλλά στην παραδοχή τους. Και μαζί, γονείς και παιδιά, να δεχθούν την ώρα που ο καθένας θα πρέπει πια να τραβήξει το δικό του δρόμο».

Μυρτώ Νίλσεν (2002)

Η τέχνη να είσαι γονιός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 1. Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and the Family, 62, 1269-1287.
 2. Block, J. Η., Block, Ι., & Gjerde, Ρ. (1986). The personality of children prior to divorce: Α prospective study. Child Development, 57, 827-840.
 3. Γεωργάκας, Π. (2007). ΕΞΑΡΤΗΣΗ - Μια ατομική επιλογή. ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ - Μια συλλογική διαδικασία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 4. Koutras, V., Iliopoulou, L., Fidi, E., Thomos, S., Komninou, K., Gonta, S., et al. (2008, September). Parent groups: a useful substance use prevention practice and the promotion of mental health in the community. Paper in XIV World Congress of Psychiatry, Prague (20-25 September).
 5. Μπρούμου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική γονέων ως θεσμός πρόληψης των δυσκολιών που προκαλούν οι αλλαγές στη μορφή της οικογένειας. Αρχεία Νευροψυχολογικής Ιατρικής (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.) (υπό δημοσίευση).
 6. Νίλσεν, Μ. (2002). Η τέχνη να είσαι γονιός (3η εκδ.). Αθήνα: Καστανιώτη.
 7. Ντινκμέγιερ, Ν., & Μακ-Καίη, Γ. (2007). Σχολείο για Γονείς. Βιβλίο Πρώτο: Για παιδιά νηπιακής & πρωτοσχολικής ηλικίας (8η έκδ.). Αθήνα: Θυμάρι.
 8. Παππά, Β. (2006). Επάγγελμα γονέας. Αθήνα: Καστανιώτη.
 9. Παππά, Β. (2008). Γονείς, παιδιά και ΜΜΕ. Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Καστανιώτης
 10. Ramsey, R. (2004). Τονώστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας. Αθήνα: Κριτική.
 11. Φουρέντι, Φ. (2002). Γονική Παράνοια. Απαλλαγείτε από τις φοβίες σας και γίνετε σωστοί γονείς (Ι. Περαντωνάκης, Μεταφ.). Αθήνα: Μπουκουμάνης.
 12. Χαραλαμπίδης Ε./Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (2003). Στοιχεία για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες (Γρ. Λεκάκης & Ι. Λιάππας, Επιμ. Έκδ., 2η έκδ.). Αθήνα: Ε.Π.Ι.Ψ.Υ./ ΟΚΑΝΑ.
 13. Χουρδάκη, Μ. (1984). Φιλοσοφία και αρχές εργασίας στις Σχολές Γονέων του τόπου μας. Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολών Γονέων.
 14. Χουρδάκη, Μ., Μαρούδα, Α., & Σταύρου, Μ. (1989). Θέματα Προετοιμασίας για Γάμο-Συμβίωση και Σχέσεις στην Οικογένεια. Αθήνα (αυτοέκδοση).
 15. Χουρδάκη, Μ. (2000). Οικογενειακή Ψυχολογία (4η έκδ.). Αθήνα: Leader Books.
 16. Χουρδάκη, Μ. (2001). «Οι αναντικατάστατοι Παιδαγωγοί. Η εκπαίδευση της οικογένειας. Σχολές Γονέων». Σύγχρονη Εκπαίδευση, 118, 33-39.

Ηλεκτρονικές πηγές:

Ετικέτες: , , , , ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά