Μπορούν οι γονείς να είναι φίλοι των παιδιών;

Αν παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά της σχέσης ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά τους, θα δούμε πως είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υπάρξει φιλία μεταξύ τους, με την καθαρή έννοια της λέξης. Η σχέση γονιού-παιδιού, και απ' τις δύο πλευρές, βασίζεται σε μια αγάπη διαφορετική από εκείνη της φιλίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί:

  • Η εξάρτηση των παιδιών,
  • η διαφορά ηλικίας και εμπειριών,
  • η απουσία ελευθερίας στην επιλογή, και
  • η ιεράρχηση της οικογενεια­κής κοινότητας καθορίζουν διαφορετικούς δεσμούς.

Η φιλία

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι, όταν τα παιδιά είναι μεγαλύτερα, ανεξάρτητα και με οικονομική αυτονομία, υπάρχει η πιθανότητα αυτή η σχέση να μεταβληθεί σε κάτι που να μοιάζει με φιλία.

Ωστόσο, όσο τα παιδιά ζουν στο πατρικό σπίτι, εμείς οι γονείς πρέπει να φερόμαστε αποκλειστικά ως γονείς, γιατί αυτή είναι η αποστολή που μας έχει ανατεθεί και απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα.

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε στα παιδιά μας τη φιλία, είναι να δουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με τους φίλους μας. Είναι η πιο αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδος γι' αυτή την αξία.Η φιλία

Βιβλιογραφία:

Πόνς, Εστέβε Πουχόλ (2003). Μάθετε στα παιδιά σας 20 αξίες της ζωής: Βασικό εγχειρίδιο για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, για όλους... Αθήνα: Άγκυρα.
Μετάφραση : Βερίνα, Χωρεάνθη
Εικονογράφηση: Γκονθάλειθ, Ινές ΛουθΗ φιλία

Σχετικά άρθρα