Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Τo σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (Carpal tunnel syndrome) είναι μια κοινή επώδυνος διαταραχή που προκαλείται από την συμπίεση του μέσου νεύρου μεταξύ του καρπιαίου συνδέσμου και των άλλων στοιχείων μέσα στον καρπιαίο σωλήνα (νευροπάθεια παγίδευσης).

Καρπιαίος σωλήναςΑνατομία του καρπιαίου σωλήνα Ο όγκος του περιεχομένου του σωλήνα μπορεί να αυξηθεί από οργανικές βλάβες όπως ο ορογονίτιδα των τενόντιων ελύτρων ή των καρπιαίων αρθρώσεων, από πρόσφατα ή κακής ανάταξης κατάγματα, από όγκους και ενίοτε από συγγενείς ανωμαλίες (π.χ. βλεννοπολυσακχαριδώσεις). Ακόμη και όταν δεν είναι εμφανής ανατομική ανωμαλία, κατά την χειρουργική διατομή του συνδέσμου μπορεί να διαπιστωθεί επιπέδωση ή και περίσφιξη του μέσου νεύρου.

Η διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί στην εγκυμοσύνη (λόγω κατακράτηση υγρών), παρατηρείται σε άτομα με ιστορικό έντονης χειρωνακτικής εργασίας και μπορεί να έπεται κακώσεων του καρπού, ενώ έχει αναφερθεί και οικογενής τύπος συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα όπου δεν μπόρεσε να διαπιστωθεί κανείς αιτιολογικός παράγοντας εμφάνισης. Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί επίσης να είναι μια εκδήλωση πολλών συστηματικών νοσημάτων: ρευματοειδούς αρθρίτιδας και άλλων ρευματοπαθειών (φλεγμονώδης τενοντοελυτρίτις), μυξοιδήματος, αμυλοείδωσης, σαρκοείδωσης, λευχαιμίας (διήθηση ιστών), μεγαλακρίας, υπερπαραθυρεοειδισμού, υπασβεστιαιμίας και σακχαρώδους διαβήτη.

Ο πόνος κατανομής μέσου νεύρου (αντίχειρας, δείκτης, μέσος και κερκιδική πλευρά του παράμεσου δακτύλου), που εκφράζεται σαν κάψιμο ή βελονιές (ακροπαραισθησία) είναι το αρχικό σύμπτωμα. Ο έντονος πόνος μπορεί να επεκτείνεται εγγύς, προς το αντιβράχιο και ενίοτε εγγύτερα, στον ώμο, τον αυχένα και τον θώρακα. Ο πόνος επιδεινώνεται με την χειρωνακτική εργασία, ιδιαίτερα με τις έντονες κάμψεις ή εκτάσεις του καρπού και μπορεί να είναι πιο δυσάρεστος το βράδυ.

Η διαταραχή της αισθητικότητας κατανομής μέσου νεύρου μπορεί να μην είναι εμφανής. Μικρές διαφορές μεταξύ της προσβεβλημένης και της άλλης πλευράς μπορεί να φανούν στην δοκιμασία διάκρισης δύο σημείων ή ζητώντας από τον ασθενή να ξεχωρίσει ύφασμα από πλαστικό ψηλαφώντας το με τις άκρες του αντίχειρα και του δείκτη.

Τα σημεία Tinel (αίσθηση βελόνας ή οξέως πόνου στην επίκρουση του καρπού παλαμιαία) ή Phalen (πόνος ή παραισθησίες κατανομής μέσου νεύρου όταν κρατούμε τους καρπούς του ασθενούς σε 90ο κάμψη και με τις ραχιαίες επιφάνειες, αντίστοιχα σε επαφή για 60 sec) μπορεί να είναι θετικά. Η δοκιμασία πίεσης του καρπού, εκτελούμενη με την εφαρμογή άμεσης πίεσης στον καρπιαίο σωλήνα, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη και ειδική απ’ ότι οι δοκιμασίες Tinel και Phalen.

Μυϊκή αδυναμία ή ατροφία, ειδικά στο βραχύ απαγωγό του αντίχειρα, εμφανίζεται βραδύτερα από τις αισθητικές διαταραχές. Χρήσιμες ειδικές εξετάσεις είναι το ηλεκτρομυογράφημα και ο προσδιορισμός της ταχύτητας αισθητικής και κινητικής αγωγής όπου η παράταση του χρόνου αισθητικής αγωγής περιφερικά, εμφανίζεται πριν την παράταση της κινητικής αγωγής. Ο υπέρηχος αν και η ευαισθησία του είναι μεταβλητή (μεταξύ 54% και 98%), μπορεί να αποδείξει την επιπέδωση του μέσου νεύρου κάτω από τον καμπτικό καθεκτικό σύνδεσμο.

Το σύνδρομο διαφοροδιαγνωστικά θα πρέπει να διαφοροποιείται από τα άλλα αυχενοβραχιόνια σύνδρομα πόνου, από τα σύνδρομα πίεσης του μέσου νεύρου στο αντιβράχιο και τον βραχίονα και από την πολλαπλή μονονευρίτιδα. Σε περιπτώσεις εμφάνισης στο αριστερό άνω άκρο, ο πόνος μπορεί να συγχέεται με στηθάγχη.

Περιοχή κατανομής των αισθητικών κλάδων του μέσου νεύρουΠεριοχή κατανομής των αισθητικών κλάδων του μέσου νεύρου (αντίχειρας, δείκτης, μέσος και κερκιδική πλευρά του παράμεσου δακτύλου)

Θεραπεία:

Η θεραπεία του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα κατευθύνεται προς την άρση της πίεσης στο μέσο νεύρο. Όταν ανευρεθεί πρωτοπαθής αιτία πρέπει να δοθεί εξειδικευμένη αγωγή. Όταν η αιτία είναι η διόγκωση των μαλακών μορίων, η ανύψωση του άκρου θα βελτιώσει τα συμπτώματα. Η χρήση κηδεμόνα νυκτός στο χέρι και το αντιβράχιο μπορεί να είναι αποδοτική.

Η από του στόματος χρήση κορτικοστεροειδών ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ) μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα. Η έγχυση κορτιζόνης στον καρπιαίο σωλήνα που πρέπει να γίνεται από ιατρό εξοικειωμένο με την ανατομία του καρπιαίου σωλήνα, μπορεί να βοηθήσει κάποιους ασθενείς, ιδιαίτερα αυτούς με τενοντοελυτρίτιδα του καρπού.

Η χειρουργική διάνοιξη του παλαμιαίου συνδέσμου του καρπού με ανοιχτή προσέγγιση ή ενδοσκοπικά, δίνει οριστική ανακούφιση από τον πόνο, που συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες. Η μυϊκή ισχύς επανέρχεται σταδιακά, αλλά η πλήρης ανάκαμψη δεν πρέπει να αναμένεται όταν η ατροφία είναι εκσεσημασμένη.

 

Πηγή: CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2016 - 41. Sports Medicine & Outpatient Orthopedics- 2. Carpal Tunnel Syndrome

Σχετικά άρθρα