Προτεινόμενος βιοχημικός έλεγχος

Στους παρακάτω κατάλογους περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων για την διάγνωση διάφορων κλινικών καταστάσεων και νοσημάτων. Οι πλέον κατάλληλες βιοχημικές εξετάσεις για το ιατρικό πρόβλημα του κάθε ασθενούς σε συνδυασμό με το ιατρικό του ιστορικό και την κλινική εξέταση επιτρέπουν την την σωστή διαγνωστική προσέγγιση. Οι κατάλογοι είναι γενικού χαρακτήρα και οι εξετάσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα εργαστήρια.

 Εργαστηριακός έλεγχος

Εργαστηριακός έλεγχος επινεφριδιακής λειτουργίας:

 • Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH).
 • Δοκιμασία διέγερσης με φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH).
 • Αλδοστερόνη.
 • Κορτιζόλη ορού.
 • Κορτιζόλη ούρων.
 • Δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη.
 • 17-υδροξυκορτικοστεροειδή ούρων (17-OHCS).
 • 17-κετοστεροειδή ούρων (17-KS).
 • Πρεγνατριόλη ούρων.
 • Δραστικότητα ρενίνης πλάσµατος.
 • Βανιλυλμανδελικό οξύ (VMA) και κατεχολαμίνες ούρων.

Εργαστηριακός έλεγχος διάγνωσης της αναιμίας:

 • Γενική αίματος.
 • Επίχρισμα περιφερικού αίματος («πλακάκι»).
 • Φερριτίνη.
 • Φυλλικό οξύ.
 • Ελεύθερη πρωτοπορφυρίνη ερυθροκυττάρων.
 • Γλυκοζο-6-φωσφορική δεϋδρογενάση (G6PD).
 • Σίδηρος.
 • Ερυθροκυτταρικοί δείκτες (MCV, MCH, MCHC).
 • Εύρος κατανομής μεγέθους ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW).
 • Μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων.
 • Δοκιμασία Schilling.
 • Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC).
 • Τρανφερρίνη.
 • Κορεσμός τρανσφερρίνης.
 • Βιταμίνη Β12.

Καρδιακοί δείκτες:

 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST).
 • Κινάση κρεατίνης (CK) και καρδιακό ισοένζυμο (CK-MB).
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH).
 • Μυοσφαιρίνη.
 • Τροπονίνη.

Βιοχημικό προφίλ:

 • Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST).
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP).
 • Ολική χολερυθρίνη.
 • Ασβέστιο ορού.
 • Χλώριο ορού.
 • Κρεατινίνη ορού.
 • Ουρία ή άζωτο ουρίας.
 • Γλυκόζη αίματος.
 • Κάλιο ορού.
 • Νάτριο ορού.
 • Ολικές πρωτεΐνες.
 • Λευκωματίνη.

Έλεγχος πήξης:

 • Αντιθρομβίνη III.
 • Χρόνος ροής.
 • D-διμερή.
 • Προϊόντα αποδόμησης ινώδους (FDP).
 • Ινωδογόνο.
 • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aΡΤΤ).
 • Πλασμινογόνο.
 • Πρωτεΐνη C.
 • Πρωτεΐνη S.
 • Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR).
 • Χρόνος θρομβίνης (TT).

Έλεγχος σακχαρώδους διαβήτη:

 • Αντισώματα έναντι ινσουλίνης.
 • Γλυκόζη αίματος.
 • Τεστ ανοχής στη γλυκόζη (καμπύλη σακχάρου).
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
 • Ινσουλίνη ορού
 • Μικροαλβουμίνη ούρων.

Έλεγχος διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ):

 • Αντιθρομβίνη III.
 • Χρόνος ροής.
 • D-διμερή.
 • Προϊόντα αποδόμησης ινώδους (FDP).
 • Ινωδογόνο.
 • Ινωδοπεπτίδιο Α.
 • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aΡΤΤ).
 • Αριθμός αιμοπεταλίων.
 • Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR).
 • Χρόνος θρομβίνης (TT).

Ηλεκτρολύτες:

 • Χάσμα ανιόντων.
 • Ασβέστιο ορού.
 • Ασβέστιο ούρων.
 • Χλώριο ορού.
 • Χλώριο ούρων.
 • Μαγνήσιο.
 • Φώσφορος.
 • Κάλιο ορού.
 • Κάλιο ούρων.
 • Νάτριο ορού.
 • Νάτριο ούρων.

Λιπιδαιμικός έλεγχος:

 • Απολιποπρωτεΐνη Α και Β.
 • Χοληστερόλη.
 • Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (HDL).
 • Χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (LDL).
 • Τριγλυκερίδια.

Δοκιμασίες ελέγχου της ηπατικής λειτουργίας:

 • Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT).
 • Λευκωματίνη.
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST).
 • Χολερυθρίνη.
 • γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση (γGT).
 • 5' Νουκλεοτιδάση.
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH).
 • Χρόνος προθρομβίνης (PT, INR).

Παγκρεατικά ένζυμα:

 • Αμυλάση ορού
 • Αμυλάση ούρων.
 • Λιπάση.

Δοκιμασίες δραστικότητας αιμοπεταλίων:

 • Χρόνος ροής.
 • Δοκιμασία συσσωμάτωσης (συγκόλλησης) αιμοπεταλίων.
 • Αριθμός αιμοπεταλίων.
 • Μέσος όγκος αιμοπεταλίων.

Δοκιμασίες ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας:

 • Κρεατινίνη ορού.
 • Κάθαρση κρεατινίνης.
 • Ωσμωτικότητα ορού.
 • Ωσμωτικότητα ούρων.
 • Ουρία ή άζωτο ουρίας.
 • Ουρικό οξύ ορού.
 • Ουρικό οξύ ούρων.

Έλεγχος ρευματοειδούς αρθρίτιδας:

 • Αντιπυρηνικά αντίσωμα (ANA).
 • C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ).
 • Ρευματοειδής παράγοντας (RF).

Δοκιμασίες ελέγχου της θυρεοειδικής λειτουργίας:

 • Δείκτης ελεύθερης θυροξίνης (FTI).
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG).
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH).
 • Θυρεοδιεγερτική ανοσοσφαιρίνη (TSI).
 • Σφαιρίνη σύνδεσης της θυροξίνης (TBG).
 • Θυροξίνη ελεύθερη (FΤ4).
 • Θυροξίνη ολική (Τ4).
 • Τριϊωδοθυρονίνη ελεύθερη (FΤ3)
 • Τριϊωδοθυρονίνη ολική (Τ3).
 • Δοκιμασία πρόσληψης της τριιωδοθυρονίνης (T3U).

Προγεννητικός έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων:

 • Τίτλος αντισωμάτων (IgG και IgM) έναντι κυτταρομεγαλοϊού (CMV).
 • Αντισώματα έναντι του ιού του απλού έρπητα (HSV-1 και HSV-2).
 • Τίτλος αντισωμάτων (IgG και IgM) έναντι ερυθράς.
 • Τίτλος αντισωμάτων (IgG και IgM) έναντι τοξοπλάσματος.

Νεοπλασματικοί δείκτες:

 • Όξινη φωσφατάση.
 • Άλφα-φετοπρωτεΐνη (AFP).
 • Μετάλλαξη γονιδίων BRCA1 και BRCA2.
 • Καρκινοεμβρυονικό αντιγόνο (CEA).
 • Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3).
 • Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA 19-9).
 • Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA-125).
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA).
 • Θυρεοσφαιρίνη.

 

Πηγή: McGraw-Hills Manual of Laboratory & Tests - Typical Groupings of Blood/Urine Tests

Σχετικά άρθρα

Αλβουμίνη

Αμυλάση