Αντισώματα έναντι λείων μυικών ινών (ASMA)

Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι των λείων μυϊκών ινών (Anti-Smooth Muscle Antibody - ASMA), χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ασθενών με χρόνια ηπατική νόσο στους οποίους υπάρχει υποψία χρόνιας ενεργού αυτοάνοσης ηπατίτιδας αλλά και στην διάγνωση της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης και συνήθως εκτελείται σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (AMA).

Ιστολογική εικόνα αυτοάνοσης ηπατίτιδας σε σύγκριση με την φυσιολογική εικόνα  του ηπατικού λοβίουΙστολογική εικόνα αυτοάνοσης ηπατίτιδας σε σύγκριση με την φυσιολογική εικόνα του ηπατικού λοβίου

Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων δίνει αρνητικά ή θετικά αποτελέσματα, εξαρτώμενα από τα επίπεδα του τίτλου των αντισωμάτων, αν και τα επίπεδά τους δεν αντιστοιχούν στη σοβαρότητα της νόσου ή στην ανταπόκριση στη θεραπεία.

Φυσιολογικές τιμές:

  • Αρνητικά σε αραίωση 1:20

Πιθανές ερμηνείες παθολογικών τιμών:

Αυξημένες τιμές αντισωμάτων έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) ανευρίσκονται σε:

  • Οξεία ιογενή ηπατίτιδα.
  • Χρόνια ενεργό ηπατίτιδα.
  • Λοιμώδη μονοπυρήνωση.
  • Ενδογενές άσθμα.
  • Κακοήθειες.
  • Πρωτοπαθή χολική κίρρωση.
  • Ιογενή λοίμωξη.

Παράγοντες που συμβάλλουν σε μη φυσιολογικές τιμές των αντισωμάτων έναντι των λείων μυϊκών ινών (ASMA) κατά τον έλεγχο:

  • Η αιμόλυση του προς εξέταση δείγματος αίματος και η παρουσία αντιπυρηνικών αντισωμάτων μπορούν να μεταβάλλουν το αποτέλεσμα της εξέτασης.

 

Πηγή: McGraw-Hill’s Manual of Laboratory & Diagnostic Tests - Anti Smooth Muscle Antibody Test (ASMA)

Σχετικά άρθρα