Δυσκαταποσία - Δυσφαγία

Η δυσκαταποσία, η δυσχέρεια καταπόσεως που συνοδεύεται πολλές φορές από πόνο μπορεί να οφείλεται σε:

1. Λειτουργικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

 • Προμηκική ή ψευδοπρομηκική παράλυση
 • Διφθεριτιδική ή διαβητική πολυνευρίτιδα.
 • Πολιομυελίτιδα.
 • Βαριά μυασθένεια.
 • Πολυμυοσίτιδα και άλλες μυοπάθειες.
 • Σιδηροπενική δυσφαγία (σύνδρομο Plummer-Vinson) που χαρακτηρίζεται από την τριάδα συμπτωμάτων: δυσφαγία, γλωσσίτιδα και σιδηροπενική αναιμία.
 • «Υστερικός κόμβος» σε αγχωτικά άτομα.

Χαμηλή δυσκαταποσία:

 • Αχαλασία οισοφάγου.
 • Διάχυτος οισοφαγικός σπασμός.

2. Εξωοισοφαγικά ή εξωφαρυγγικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

 • Καταδυόμενη βρογχοκήλη.
 • Οπισθοφαρυγγικό απόστημα.
 • Ανεύρυσμα αορτής.
 • Λεμφαδενική διόγκωση.
 • Όγκοι ανώτερου μεσοθωρακίου.
 • Οστεόφυτα αυχενικών σπονδύλων.

Χαμηλή δυσκαταποσία:

 • Λεμφαδενική διόγκωση.
 • Όγκοι κατώτερου μεσοθωρακίου.
 • Διάταση αριστερού κόλπου.
 • Διαφραγματοκήλη.

3. Τοιχωματικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

 • Κυνάγχη.
 • Περιαμυγδαλικό απόστημα.
 • Φαρυγγίτιδα.
 • Καρκίνος και άλλα νεοπλάσματα.

Χαμηλή δυσκαταποσία:

 • Καρκίνος.
 • Λειομύωμα και άλλα νεοπλάσματα.
 • Σκληροδερμία

4. Ενδαυλικά αίτια:

Υψηλή δυσκαταποσία:

 • Ξένα σώματα.
 • Καυστικά υγρά.
 • Εκκόλπωμα Zenker.

Χαμηλή δυσκαταποσία:

 • Ξένα σώματα.
 • Καυστικά υγρά.
 • Εκκόλπωμα.
 • Ρήξη οισοφάγου.
 • Παλινδρόμηση γαστρικού υγρού.
 • Κατώτερος οισοφαγικός βλεννογονικός δακτύλιος (δακτύλιος Schatzki).

Σχετικά άρθρα

Κνησμός

Εφίδρωση

Βήχας