Αιματουρία

Εκτύπωση

Η αιματουρία αποτελεί συχνή εκδήλωση των παθήσεων του ουροποιητικού και η επίπτωσή της αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας. Σε αντίθεση με τη μακροσκοπική (ορατή με την επισκόπηση των ούρων) αιματουρία, που κατά κανόνα θορυβεί τον ασθενή και τον αναγκάζει να αναζητήσει έγκαιρα ιατρική βοήθεια, η μικροσκοπική [ορατή μόνο με τη χρήση των ειδικών ταινιών (dipstick) και τη μικροσκοπική ανάλυση του ιζήματος των ούρων] αιματουρία, όταν δεν συνοδεύεται από αξιόλογη συμπτωματολογία, συνήθως αποτελεί τυχαίο εργαστηριακό εύρημα, που όχι σπάνια δεν αξιολογείται σωστά ή και παραβλέπεται (ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς), με αποτελέσματα συχνά οδυνηρά λόγω καθυστερημένης διάγνωσης.

Ορισμός αιματουρίας
Φυσιολογικά, περίπου 1.000.000 ερυθροκύτταρα την ημέρα αποβάλλονται με τα ούρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1-3 ερυθροκύτταρα κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.) χ 400 ιζήματος φυγοκεντρημένων ούρων. Συνεπώς, η παρουσία στα ούρα >3 ερυθροκυττάρων κ.ο.π. χ 400 ιζήματος φυγοκεντρημένων ούρων συνιστά διάγνωση (μικροσκοπικής) αιματουρίας.

Η δυνατότητα καθορισμού της προέλευσης της αιματουρίας από σπειραματικές ή εξωσπειραματικές θέσεις, που έγινε εφικτή τα τελευταία χρόνια, επέτρεψε μια πιο ορθολογική διερεύνηση της αιτιολογίας της, αφού πλέον ο αλγόριθμος της διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενούς με αιματουρία θα μπορεί να καθοριστεί με βάση την ανατομική προέλευση των ερυθροκυττάρων.

Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί οι παθήσεις που ενέχονται στη σπειραματική και τη μη σπειραματική αιματουρία είναι συχνά εντελώς διαφορετικές.

Αίτια αιματουρίας:

1. Παθήσεις του νεφρικού παρεγχύματος:

2. Παθήσεις άλλων τμημάτων των ουροφόρων οδών:

3. Άλλα αίτια:

4. Ψευδής αιματουρία:

Αιματουρία:

Ορισμός αιματουρίας:

Αιμοσφαιρινουρία:

Μυοσφαιρινουρία:

 

Διαφορική διάγνωση αιματουρίας, αιμοσφαιρινουρίας, μυοσφαιρινουρίας
  Ερυθρά στα ούρα Αιμοσφαιρίνη στα ούρα Αιμολυμένος ορός
Αιματουρία + + -
Αιμοσφαιρινουρία - + +
Μυοσφαιρινουρία - + -
Ετικέτες: ,
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά