Συχνά νοσήματα

Διαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη

Τα πρόσφατα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη σύμφωνα με την Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρία (American Diabetes Association) είναι τα ακόλουθα:

 

Διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτηΤιμή γλυκόζης (σακχάρου) νηστείας ≥126mg/dl (≥7,0 mmol/l)

Με τον όρο γλυκόζη νηστείας εννοούμε την τιμή της γλυκόζης που λαμβάνεται μετά από 8 τουλάχιστον ώρες ολονύχτιας αποχής από την πρόσληψη τροφής.

ή

Τιμή γλυκόζης 2 ώρες μετά από φόρτιση με 75g γλυκόζης από του στόματος (καμπύλη σακχάρου) ≥200mg/dl (≥11,1mmol/l)

Η συγκεκριμένη εξέταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και απαιτεί τριήμερη προετοιμασία, με διαιτολόγιο πλούσιο σε υδατάνθρακες και λήψη από του στόματος 75 γραμμαρίων άνυδρης γλυκόζης διαλυμένης σε νερό και μέτρηση των επίπεδων του σακχάρου στο αίμα διαδοχικά ανά ώρα, τις επόμενες 2 ώρες.

ή

Τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης* (HbA1c) ≥6,5% (≥48 mmol/mol)

Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη DCCT, να είναι πιστοποιημένη από το Εθνικό Πρόγραμμα Τυποποίησης της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (National Glycohemoglobin Standardization Program - NGSP) και το εργαστήριο που την εκτελεί είναι επίσης πιστοποιημένο από το NGSP.

ή

Παρουσία των κλασικών συμπτωμάτων¤ του διαβήτη ή διαβητικής κετοξέωσης ή υπερωσμωτικού υπεργλυκαιμικού μη κετωτικού κώματος και τιμή γλυκόζης σε οποιαδήποτε στιγμή μέτρησης (τυχαία μέτρηση¤) ≥200mg/dl (≥11,1mmol/l).

¤Με τον όρο τυχαία μέτρηση γλυκόζης εννοούμε την μέτρηση που γίνεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και ανεξάρτητα από την ώρα λήψης του φαγητού, ενώ σαν κλασικά συμπτώματα του σακχαρώδη διαβήτη αναφέρονται η πολυουρία, η πολυδιψία και η ανεξήγητη απώλεια σωματικού βάρους.

Σε περίπτωση απουσίας ή αμφιβολίας της υπεργλυκαιμίας, τα διαγνωστικά κριτήρια (HbA1c και τιμή σακχάρου 2 ώρες μετά από φόρτιση) πρέπει να επιβεβαιώνονται με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

 

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία δεν συνιστά τη χρησιμοποίηση της HbA1c, ως μέθοδο διάγνωσης του σακχαρώδη διαβήτη, προς το παρόν στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει διαδικασία πιστοποίησης των εργαστηρίων της χώρας, ώστε τα αποτελέσματά τους να είναι συγκρίσιμα με τη θεσπισμένη μέθοδο αναφοράς και επιπλέον, η διάγνωση του διαβήτη δε μπορεί να βασιστεί στα επίπεδα της HbA1c σε ασθενείς με διάφορες μορφές αναιμίας ή σε άτομα με αιμοσφαιρινοπάθειες (ετεροζυγώτες - ομοζυγώτες), καταστάσεις συχνές στην Ελλάδα.

 

Πηγή: American Diabetes Association - Standards of medical care in diabetes 2017

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναζήτηση