Θεματικές ενότητες

Πνευμονολογία

Πνευμονολογία
 • Εμφανίσεις: 24390 Σπιρομέτρηση
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 5233 Μεσοθηλίωμα
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 14488 Πνευμονικές αγγειίτιδες
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 27911 Υπεζωκοτική συλλογή
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 3841 Άσθμα
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 28357 Πνευμοθώρακας
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος
 • Εμφανίσεις: 19018 Κάπνισμα
  Γράφτηκε από τον/την Παπαθανασίου Αναστάσιος

Translate

sqenfrdeitptrorues

Παπαθανασίου Αναστάσιος - Ειδικός Παθολόγος
Κοραή 4, 454 44 Ιωάννινα

Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την Norton Internet Security Η ιστοσελίδα IoanninaMed.gr ελέγχθηκε από την McAffe Internet Security