Προειδοποίηση προς τον ΕΟΠΥΥ για τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς

Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη Αθήνα 17/7/2012 Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο Α. - Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά Μ. -κ. Νικόλαο Καρβουνά - Γενικό Διευθυντή ΕΟΠΥΥ - Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικολή - Γρ. Αντιπροέδρου κ. Σουλιώτη

Θέμα: «Αυστηρή προειδοποίηση για τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους ιατρούς και τα συμβεβλημένα εργαστήρια.»

Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥΗ Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ έχει γίνει από ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ αποδέκτης καταγγελιών ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις στο σκέλος των πληρωμών προς τους ιατρούς και τα εργαστήρια που έχουν συνάψει σύμβαση μαζί του, με αποτέλεσμα να απαξιώνει καθημερινά τους ασφαλισμένους του που αισθάνονται ακάλυπτοι από πλευράς υπηρεσιών υγείας, έχει δε μετατρέψει το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων του σε επαίτες δωρεάν υπηρεσιών υγείας!

Όλο αυτόν το καιρό η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, απέτυχε ΠΛΗΡΩΣ, να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την σύμβαση που έχει υπογράψει με τους ιατρούς που την εμπιστεύθηκαν καθώς ήδη χρωστά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και αντί συγνώμης ή απολογίας περιήλθε εις γνώσεις μας και διαβάσαμε με έκπληξη και απορία Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία ΑΔΑ:Β41ΞΟΞ7Μ-5ΦΨ/13/7/2012  όπου ο Οργανισμός "συστήνει στους συμβεβλημένους ιατρούς την πλήρη εναρμόνιση τους με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους".

Τήρηση συμβατικών όρων από τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΑπίστευτο, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) εγκαλεί τους συμβεβλημένους ιατρούς που παραμένουν για τέταρτο μήνα (μερικοί και για πέμπτο μήνα) απλήρωτοι την στιγμή που ο ίδιος αθετεί, χωρίς να αναλογίζεται την απόγνωση του ιατρικού κόσμου, τους όρους της σύμβασης που προβλέπουν την πληρωμή εντός 45 ημερών και δεν αναλαμβάνει την πληρωμή των καθυστερούμενων κατά μία διετία υποχρεώσεων των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικών φορέων.

Σε απόγνωση οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών ΥγείαςΠερίπου 4.300 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας (εξαιρουμένων των φαρμακοποιών) βρίσκονται ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία λόγω των οφειλών του κράτους προς αυτές και κάνουν πλέον ανοικτά λόγο για αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους προς εργαζόμενους, ιατρούς, προμηθευτές, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ. Συνολικά 25 χιλιάδες έμμισθοι εργαζόμενοι, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να συμπεριλαμβάνονται οι συνεργάτες γιατροί, παραμένουν απλήρωτοι.

Το συνολικό ποσό των οφειλών προς ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης - αποθεραπείας και ιατρικά διαγνωστικά κέντρα αγγίζει το 1 δισ. 730 εκατ. ευρώ και αφορά τα επί πενταετίας συσσωρευμένα χρέη των ασφαλιστικών φορέων, αλλά και τα χρέη του ΕΟΠΥΥ από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα.

Προβλήματα και πάλι με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησηςΣυνεχίστηκαν και σήμερα Τρίτη 03.07.12 τα προβλήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αλλά σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τα σοβαρά προβλήματα της Δευτέρας όπου η εφαρμογή κατέρρευσε πλήρως για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μη μπορώντας να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μήνα σε συνδυασμό με την λήξη της απεργίας των φαρμακοποιών και την έναρξη της επιβολής του προστίμου του ενός ευρώ σε ιατρούς για κάθε χειρόγραφη συνταγή.

Η επαναλαμβανόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης, ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί η συνταγή, τα ακαταλαβίστικα και ανούσια μηνύματα της εφαρμογής, τα ατελείωτα log in στην εφαρμογή δημιουργούν μεγάλες διαμαρτυρίες από τους ασφαλισμένους και δυσφορία από τον ιατρικό κόσμο.

Το ΕΤΑΑ δεν εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ

Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα ΑπασχολούμενωνΜετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων) το ταμείο δεν εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Y.Υ. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται αύριο 01.06.2012 (απόφαση εξαίρεσης).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 17 του Ν. 4052/2012 ορίζεται ως ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας του ΕΤΑΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η 01.06.2012.

UpdateΤην εξαίρεση του τομέα Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αποφάσισε με την υπ' αρ. Φ.80000/οικ. 12517/1483/1-6-2012 απόφασή του, ο υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αφού έκανε δεκτή την απόφαση από τις 26/4/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ να μην ενταχθεί ο τομέας Υγείας του στον ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων